اولین روزهای محرم امسال درشرایطی شروع شد که بازار نیز واکنشهایی به این ایام از خود نشان داد . دراین ایام مجالس روضه و سوگواری رونقی خاص دارد و این مجالس نیازمند تامین مواد غذایی است که صرف پذیرایی از مهمانان و سوگواران میشود پس شاید برخی افزایش قیمت این مواد غذایی را طبیعی قلمداد کنند درحالیکه کارشناسان بر این باورند که سازمانهای دولتی تشکیل شده اند تا با پیش بینی و ذخیره سازی مانع تغییر قیمتها شوند.

به گزارش پايگاه خبري آفتاب ري ، این درحالیست که تجربه نشان داده این سازمانها هموار پس از بروز گرانیها وارد صحنه شده و با برخوردهای غیر کارشناسی نظیر بگیر وببندها و راهکارهای دستوری تعیین قیمت سعی درکنترل بازار دارند ، راهکارهایی که هرگر نتوانسته گرهی اساسی از مشکل مردم باز کند.

***هشدار: گران میشود

این همه درحالی است که همین چند روز قبل و قبل از بروز این گرانی یک نماینده مجلس که خیلی هم از او انتظار کارشناسی نمیرفت در این باره هشدار داده بود . این عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس، با اشاره به افزایش قیمت گوشت و مرغ در دهه اول ماه محرم حتمی است،گفت: دولت باید برای جلوگیری از کمبود و افزایش قیمت گوشت و مرغ در دهه اول ماه محرم به ذخیره سازی این محصولات پروتئینی بپردازد. علی ایرانپوردرگفت و گو با خانه ملت،درپاسخ به این سؤال که با توجه به فرارسیدن ماه محرم و مصرف بیشتر گوشت و مرغ دردهه اول این ماه به جهت جلوگیری از کمبود مرغ و گوشت ونیز افزایش چندبرابری قیمت این محصولات پروتئینی مسئولان دولتی باید چه تمهیداتی در نظر گیرند؟ گفت:به طور حتم حل مشکل نهاده های دامی تأثیرمستقیمی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت سفید درکشوردارد.

نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد ازاینکه دراین چند ماه اخیر قیمت گوشت قرمز و سفید در بازارروند صعودی داشته است، تصریح کرد: متأسفانه درچند ماه گذشته علاوه بر عدم تخصیص ارز مورد نیاز در جهت ترخیص به موقع کشتی های حاوی خوراک طیورکه باعث کمبود وافزایش ناگهانی قیمت نهاده ها شد سایر هزینه های جانبی هم منجر به افزایش شدید و چند برابری قیمت گوشت و مرغ شده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به اینکه مقررشده ازسوی بانک مرکزی حدود 2 میلیارد دلار درجهت ترخیص نهاده های دامی تأمین شود، اظهار داشت: به طورحتم اقدام بانک مرکزی درخصوص تأمین نهاده ها عملکرد بسیار تدبیرانه و کارشناسانه ای است به طوری که تأمین نهاده ها از جولان دلالان دراین بازارجلوگیری می کند و باعث کاهش قیمت نها ده ها و به دنبال آن کاهش قیمت محصولات پروتئینی از جمله گوشت سفید و گوشت قرمز می شود.

ایرانپور، با تأکید براینکه بی شک برای جلوگیری از نوسانات افزایشی قیمت باید هرچه سریع تر تأمین نها ده ها از سوی مسئولان دولتی صورت می گرفت، افزود: با توجه به اینکه زمان کشتارمرغ و دام هایی چون گوسفند وگوساله فرارسیده است این تأمین نهاده ها از سوی مسئولان دولتی باید زودتر صورت می گرفت.

وی، با بیان اینکه دوره جوجه ریزی دو ماه آینده می باشد، ادامه داد: چنانچه نهاده های دامی از سوی مسئولان دولتی تأمین شود در دو ماه آینده روند کاهشی قیمت گوشت سفید و گوشت قرمز آن هم به علت افزایش راندمان تولید مشاهده می شود و در دهه اول ماه محرم به طور حتم نوسانات افزایشی قیمت ناشی از کمبود مرغ و گوشت وجود دارد.

نماینده مردم مبارکه درمجلس درتشریح راهکاری درجهت کاهش قیمت و افزایش موجودی مرغ و گوشت در دردهه اول ماه محرم، تصریح کرد: به طور حتم مسئولان دولتی باید تدبیری دراین خصوص بیندیشند به طوری که با ذخیره سازی گوشت سفید و گوشت مرغ از کمبود و افزایش شدید تر قیمت این محصولات در دهه اول ماه محرم جلو گیری کنند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید براینکه بدون توجه به کمبود نهاده ها به طورحتم عدم ذخیره سازی باعث افزایش شدیدتر قیمت مرغ و گوشت در دهه اول ماه محرم می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر کمبود وافزایش قیمت نهاده ها باعث روند صعودی افزایش قیمتی گوشت سفید و گوشت قرمز شده است به طور حتم عدم ذخیره سازی در دهه اول این ماه تأثیرمستقیمی بر کمبود و روند افزایشی قیمت گوشت و مرغ می گذارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس، گفت: دولت باید در قدم اول برای جلوگیری از کمبود و افزایش شدید تر قیمت گوشت و مرغ در دهه اول ماه محرم به ذخیره سازی این محصولات پروتئینی بپردازد.

***برنامه ریزی دولت برای کاهش قیمت

این اظهارات درحالی استکه مردم شاهد افزایش قیمتها هستند ولی یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس دراین باره نظر دیگری دارد او با اشاره به اینکه دولت می تواند با تدبیر و با ذخیره سازی از افزایش قیمت گوشت و مرغ جلوگیری کند،گفت: مقررشده ازسوی بانک مرکزی حدود 2 میلیارد دلار درجهت ترخیص نهاده های دامی تأمین شود که این مهم باعث کاهش قیمت گوشت و مرغ در دهه اول ماه محرم می شود. محمد اسماعیل نیا درپاسخ به این مطلب که با توجه به نزدیک شدن به دهه اول ماه محرم که مصرف گوشت سفید و گوشت قرمز در این ماه بسیار بیش تر از سایرماه ها است به منظورجلوگیری از احتمال افزایش قیمت گوشت و مرغ که ناشی از کمبود آن در بازارمی باشد ، مسئولان دولتی چه تمهیداتی درنظرگرفته اند؟ گفت: باتوجه به اینکه دهه اول ماه محرم مصرف گوشت سفید و گوشت قرمز به علت تعدد مراسم های عزادرای بسیارزیاد است به همین جهت دولت به منظور جلوگیری از افزایش شدیدتر قیمت این محصولات جز تدبیر و دخیره سازی آن دراین مهم عملکرد دیگری نباید داشته باشد.

نماینده مردم کاشمر،بردسکین و خلیل آباد درمجلس شورای اسلامی،با تأکید براینکه درگذشته کمیسیون کشاورزی مجلس مسئوول کارگروه تفاهم نامه بین بخش خصوصی و دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بوده است،تصریح کرد: تاکنون سه جلسه درخصوص حل مشکلات و معضلات تخصیص ارز موردنیاز درجهت ترخیص نها ده های دامی ازسوی کمیسیون کشاورزی مجلس برگزارشده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم،اظهارداشت: جلسات بررسی مشکل ترخیص نهاده‌ها با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده اصناف و اتحادیه‌های تولیدی دام و طیور و وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برگزار شد به طوری که دریکی از این جلسات نماینده وزارت جهاد کشاورزی حضور نداشت و به جای آن نماینده بانک کشاورزی حضور یافته بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس، با اشاره به تصمیمات اخذ شده درجلسات بررسی مشکل ترخیص نهاده‌های کشاورزی و دامی درکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت:مقررشده ازسوی بانک مرکزی حدود 2 میلیارد دلار درجهت ترخیص نهاده های دامی تأمین شود به طوری که تأمین نهاده ها باعث کاهش قیمت آنها و کاهش قیمت محصولات پروتئینی از جمله گوشت سفید و گوشت قرمز در دهه اول ماه محرم می شود.

***تعهد تولیدکنندگان به مجلس

درهمین حال دیگر عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،گفت: درخصوص عملکرد مسئولان دولتی هنوز گزارشی به دست کمیسیون کشاورزی مجلس نرسیده به همین جهت این کمیسیون باید دراسرع وقت درخصوص پرسش از تولید کنندگان و بانک مرکزی که درراستای تعهدات خود تاکنون چه عملکردی برای دهه اول ماه محرم داشته اند تشکیل جلسه دهند. سکینه عمرانی درگفت و گو با خانه ملت، درپاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه مسئولان دولتی به منظورجلوگیری از احتمال افزایش چند برابری قیمت گوشت و مرغ که ناشی از کمبود آن در بازارچه تمهیداتی درنظرگرفته اند؟ گفت: درچند ماه گذشته چندین جلسه متوالی درخصوص حل مشکلات ومعضلات بخش دامی کشور به ویژه تأمین گوشت و مرغ درماه محرم و عید سال 93 از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تولید کنندگان و مسئولان دولتی صورت گرفت.

نماینده مردم سمیرم درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درخصوص تدبیر وعملکرد مسئولان دولتی هنوز گزارشی به دست کمیسیون کشاورزی مجلس نرسیده است، تصریح کرد: تنها عملکردی که مجلس می تواند در خصوص جلوگیری ازاحتمال افزایش چند برابری قیمت گوشت و مرغ در دهه اول ماه محرم داشته باشد این است که به مسئولان دولتی مبنی براینکه با توجه به این نشست ها چه تدبیری برای این دهه درنظر گرفته اند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه بانک مرکزی درتأمین نهاده های دامی بایدعملکرد مؤثری داشته باشد، اظهارداشت: بانک مرکزی هرچه سریعتر باید ارزمورد نیاز برای ترخیص نهاده های دامی را به تولید کنندگان تخصیص دهد تا با تأمین خوراک دام و طیورتولید کنندگان بتوانند محصول نهایی که گوشت قرمز و گوشت سفید است را به بازار با قیمت مناسب عرضه کنند.

عمرانی، درپاسخ به این سؤال مبنی براینکه مقرر شده از سوی بانک مرکزی حدود 2 میلیارد دلار درجهت ترخیص نهاده های دامی تأمین شوداما با توجه به اینکهدوره جوجه ریزی دو ماه آینده می باشد، چنانچه نهاده های دامی از سوی مسئولان دولتی تأمین شود در دو ماه آینده روند کاهشی قیمت گوشت سفید و گوشت قرمز آن هم به علت افزایش راندمان تولید مشاهده می شود پس به طور حتم دردهه اول ماه محرم نوسانات افزایشی قیمت ناشی از کمبود مرغ و گوشت وجود دارد؟ تصریح کرد: از دوماه گذشته تا به امروز حدود سه جلسه درجهت حل مشکلات و معضلات تخصیص ارزموردنیاز درجهت ترخیص نهاده های دامی وهمچنین مباحث مربوط به کمبود و گرانی گوشت و مرغ درماه محرم ازسوی کمیسیون کشاورزی مجلس با مسئولان دولتی و تولید کنندگان برگزارشد.

وی، با تأکید براینکه ازچند ماه گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس کمبود و گرانی گوشت و مرغ را دردهه اول ماه محرم پیش بینی کرده بود، اظهار داشت: درحدود یک ماه و نیم پیش جلسات بررسی مشکل ترخیص نهاده‌ها با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده اصناف و اتحادیه‌های تولیدی دام و طیور و وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برگزار شد.

نماینده مردم سمیرم درمجلس، با اشاره به اینکه میزان ارز مورد نیاز برای تأمین خوراک دام و طیور سالانه 4 میلیارد دلاراست، ادامه داد: درجلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با مسئولان دولتی و تولید کنندگان مقررشد که ازسوی بانک مرکزی حدود 2 میلیارد دلار اعتبار برای تأمین نهاده ها آن هم به علت اینکه نیمی از سال سپری شده است به دامداران اختصاص یابد که نمایندگان بانک مرکزی هم تخصیص این 2 میلیارد دلار اعتبار برای تأمین نهاده ها را تضمین کردند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه تولید کنندگان هم درازای تأمین نهاده های دامی از سوی بانک مرکزی تضمین تولید محصول نهایی را به کمیسیون کشاورزی مجلس دادند، تصریح کرد: دراین راستا بخشی از تولید کنندگان درخصوص تولید محصولات دامی ازجمله گوشت و مرغ بیش ازحد نیاز بازاررا تضمین کردند و برخی هم مدعی این امر شدند که با توجه به تأمین نهاده های دامی نمی توانند درحد نیاز بازار تولید داشته باشند.

عمرانی، با اشاره به تضمین تولید کنندگان درجهت تولید درحد نیازبازار، اظهارداشت: تولید کنندگان تعهد دادند چنانچه نهاده های دامی از سوی بانک مرکزی تأمین شود می توانند درتولید گوشت و مرغ پاسخگو نیاز بازارباشند.

ذخیره سازی گوشت و مرغ ازمحورهای اصلی جلسات گذشته کمیسیون کشاورزی

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس، با تأکید براینکه جلسات کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص تأمین نهاده های دامی و حل مشکل کمبود و گرانی گوشت ومرغ درماه محرم مربوط به دوماه اخیراست، گفت: با توجه به اینکه این تعهدات بانک مرکزی وتولید کنندگان مربوط به جلسات گذشته است و جلسه جدیدی دراین خصوص هنوزصورت نگرفته به طورحتم باید بانک مرکزی و تولید کنندگان درخصوص حل مشکل کمبود وگرانی گوشت و مرغ دردهه اول ماه محرم برنامه وعملکرد مؤثری از جمله ذخیره سازی داشته باشند به همین جهت کمیسیون کشاورزی باید دراسرع وقت درخصوص پرسش از تولید کنندگان و مسئولان دولتی که درراستای تعهدات خود تا کنون چه عملکردی برای دهه اول ماه محرم داشته اند تشکیل جلسه ای دهد.

منبع : قدس آنلاین

انتهای پیام /ش

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =