رییس اداره تعاون روستایی شهرستان فیروزکوه با تاکید بر حضور مؤثر اعضای شرکت ها در مجامع عمومی شرکت ها، تصریح کرد: انجام این مهم منجر به خروج شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی از رکود خواهد شد.

به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب ری، به نقل از دیمه نیوز؛ “نادر زهرئی ” در جمع خبرنگاران شهرستان به منظور آگاهی بخشی هر چند مختصر اعضای شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی شهرستان، به بیان چند مورد حقوقی که قانونگذار برای اعضای شرکت های مذکور در مجمع عمومی در نظر گرفته پرداخت. وی گفت: مطابق ماده ۷ قانون شرکت های تعاونی، مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابزار اراده جمعی اعضا برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضا حق دارند حضور به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع به مجمع بدهند. زهرئی افزود: مطابق ماده ۳۵ اساسنامه نمونه شرکت، تمامی اعضای شرکت می توانند در جلسات مجمع عمومی حضور یابند و هر عضو صرفنظر از تعداد سهامی که دارند فقط حق یک رأی خواهند داشت. وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۳۰ قانون شرکت های تعاونی، هر یک از اعضا می توانند تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا مواردی غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه قید شده را برای طرح در همان مجمع پیشنهاد کنند و مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند. رییس اداره تعاون روستایی شهرستان فیروزکوه همچنین تصریح کرد: بر اساس تبصره ذیل ماده ۶۱ اساسنامه نمونه شرکت ها، هر یک از اعضا می توانند ظرف مدت ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به دفتر شرکت مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات شرکت را مطالبه و دریافت دارند. وی در ادامه بیان کرد: از مجموع ۱۰ شرکت تعاون روستایی و کشاورزی تاسیس و ثبت شده در شهرستان فیروزکوه، فقط پنج شرکت فعال هستند. زهرئی اضافه کرد: از بین این شرکت ها نیز فقط سه شرکت شامل تعاونی دامداران، مرغداران و کشاورزان به اعضای خود ارائه خدمات می کنند و متاسفانه سایر شرکت ها دچار روزمرّگی شده و فعالیت آنها منحصر به کسب درآمد برای تامین حقوق دست اندرکاران شان است. زهرئی افزود: از آنجایی که شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی مطابق قانون و اساسنامه مربوطه به منظور ارائه خدمات متنوع به اعضا و رفع نیازهای معیشتی و حرفه ای آنان تاسیس شده اند، وضعیت ذکر شده به هیچ وجه مطلوب نبوده و موجب سلب اعتماد اعضای شرکت ها شده است که بررسی های به عمل آمده نشان می دهد یکی از مهمترین عوامل مؤثر در وضعیت ایجاد شده، عدم مشارکت اعضا در تصمیم گیری های اساسی شرکت به ویژه حضور کمرنگ آنان در جلسات مجامع عمومی سالانه است. رییس اداره تعاون روستایی شهرستان فیروزکوه بیان کرد: البته این مساله می تواند ناشی از اطلاع رسانی ضعیف دست اندرکاران شرکت ها و یا عدم آشنایی اعضا به حقوق قانونی خود در شرکت باشد. وی ادامه داد: از آنجایی که شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی دارای شخصیت حقوقی هستند و اعضای شرکت به عنوان مجمع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گیری شرکت محسوب شده و اتخاذ تصمیمات اساسی به طور مستقیم و امور اجرایی شرکت به طور غیرمستقیم (با انتخاب هیأت مدیره) توسط این رکن صورت می گیرد، بر این اساس در صورت عدم مشارکت همه اعضا در مجمع عمومی، تصمیمات مجمع بازگو کننده اراده واقعی همه اعضا نخواهد بود. زهرئی اضافه کرد: در این وضعیت همچنین نقش نظارتی مجمع بر عملکرد شرکت بسیار کمرنگ شده و مجمع کارکرد نظارتی خود را از دست خواهد داد. وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه برگزاری مجمع عمومی اکثر قریب به اتفاق شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی به دلیل تاخیر شرکت های مذکور در ارائه ترازنامه و انجام حسابرسی در نیمه دوم سال انجام می شود، در صورت حضور فعال اعضای شرکت های مذکور در مجمع عمومی سالانه و مشارکت آگاهانه در تصمیم گیری های مجمع می تواند بر رکود و روزمرّگی فعلی غلبه کند تا شاهد حضور شرکت های پویا و فعال در شهرستان باشیم. انتهای پیام/م

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =