پس از سه ماه تاخیر، فرایند ده روزه ثبت نام بورس دکتری خارج سال ۹۲ از سوی معاونت بورس وزارت علوم با اعلام جزئیات پذیرش متقاضیان، آغاز می شود.
به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری به نقل از مهر، در راستای اجرایی کردن بند "د" ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تامین نیروی انسانی متخصص، متعهد، فعال، اثرگذار و توانمند در زمینه‌های مختلف علمی، بویژه در رشته‌های الویت دار و مورد نیاز کشور، این وزارتخانه در مسیر رسیدن به این هدفِ بنیادین می‌کوشد تا با یاری از ظرفیت‌های علمی و فناوری موجود در مبادلات بین‌المللی میان مراکز داخل و خارج از کشور، به تأمین اعضای هیأت علمی مراکز و دانشگاه‌های تابعه و تامین نیروی انسانی متخصص سایر مؤسسات دولتی و غیر دولتی بپردازد. از این‌رو، این وزارت در نظر دارد تعدادی از افراد واجد شرایط را از بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و مربیان آموزشی و پژوهشی و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور واجد شرایط برای ادامه تحصیل در خارج از کشور (ترجیحاً به کشورهای روسیه، چین، بلاروس، آمریکای جنوبی، ژاپن و هند) برگزیند. لذا داوطلبان پس از بررسی وضعیت علمی و مصاحبة حضوری با رعایت موارد ذیل انتخاب واعزام ‌می شوند: شرایط اختصاصی داوطلبان داوطلبان دریافت بورس خارج از کشور باید حداقل دارای یکی از شروط ذیل باشند تا مدارک آنها بررسی شود: دارا بودن رتبة اول تا سوم فارغ‌التحصیلی در دورة کارشناسی ارشد کسب عنوان دانشجوی نمونة کشوری در مقطع کارشناسی ارشد مطابق با آیین‌نامة انتخاب دانشجویان نمونه با تأیید سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت تألیف کتاب‌های علمی و یا ترجمة کتاب علمی در زمینة مرتبط با تخصص مورد نظر دارا بودن حداقل یک مقالة علمی- پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخل یا خارج ازکشور در زمینة علمی مرتبط دارا بودن گواهی اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پایان یافته مورد نیاز کشور دارا بودن اختراع و یا اکتشافی که در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور تایید شده باشد برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های معتبر مورد تایید وزارت علوم از قبیل خوارزمی، فارابی، رازی؛ شیخ بهائی دارا بودن سبک‌های هنری کاربردی، نو و دانش فنی با تأیید از مراجع ذیربط دارا بودن خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های اجرایی، ایثارگری، فرهنگی- اجتماعی و تربیتی با ارائة مدارک معتبر مربیان آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها ومراکز پژوهشی (به ترتیب اولویت: رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی) شرایط شرکت در مصاحبة علمی و عمومی حداقل میانگین(معدل) نمره‌های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب ۱۴ و ۱۶ و یا معادل آنها حسب ضوابط مؤسسات محل تحصیل و یا حوزة علمیه، و دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکترای حرفه‌ای ۱۶ و یا معادل آن تبصره۱: برای ایثارگران حداقل میانگین(معدل) نمره‌های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب ۱۳و۱۵یا معادل آن حداکثرسن داوطلب در زمان تقاضا ۳۲ سال باشد تبصرة ۲ : حداکثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروط زیر می‌تواند افزایش یابد: الف- برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر: حداکثر ۴۰ سال ب- برای آزادگان: ۳۲ سال به اضافه دو برابر زمان دورة اسارت، حداکثر ۴۰ سال ج- برای رزمندگان: ۳۲ سال به اضافه دو برابر مدت حضور در جنگ تحمیلی، حداکثر۴۰ سال د- فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان شاهد حداکثر ۳۵ سال تبصرة ۳: در خصوص جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، همچنین آزادگان با حداقل ۵ سال اسارت و فرزندان شهدا براساس قانون برنامة پنجم توسعه کشور عمل خواهد شد. تبصرة ۴ : برای مربیان عضو هیأت علمی واجد شرایط: حداکثر ۴۰ سال شرایط بورس و اعزام قبولی در مصاحبة علمی و عمومی ادارة کل بورس و اموردانشجویان خارج داشتن صلاحیت‌های علمی و عمومی هیأت اجرایی جذب دانشگاه و هیأت مرکزی جذب وزارت مطابق مقررات مربوط پذیرفته شدگان اعزام باید حداکثر تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۳، نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش مورد تأیید شورای تخصصی اعزام، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند. بدیهی است پس از اتمام زمان مذکور، قبولی فرد «کان لم یکن» تلقی می‌ شود. تبصرة ۱: حداقل کسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشته‌های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه ۵۰ = MSRT و برای رشته‌های علوم انسانی و هنر ۵۵ =MSRT و یا معادل آن تعیین شده است. داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمره مذکور، در صورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده کند. دانشگاه پذیرش دهنده، استاد راهنمای خارج، موضوع رسالة دکتری و استاد ناظر داخل (یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه محل خدمت مرتبط با تخصص پذیرفته شده) می باید در شورای تخصصی اعزام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مورد تأیید قرار گیرند. سپردن وثیقه که میزان آن با توجه به کشور محل تحصیل و براساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می‌شود. دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد باید تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۳ فارغ التحصیل شوند. سایر شرایط تنها مراکز علمی و پژوهشی که مجری دوره‌های تحصیلات تکمیلی اند و رشته‌های تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری آنان در اولویت و مورد نیازکشور است، می توانند داوطلب واجد شرایط را برای تأمین اعضای هیأت علمی معرفی کنند. اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط در مؤسسات و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های غیردولتی– غیر انتفاعی مشروط به تقبل پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌ها از سوی مؤسسه معرفی کننده است و متخصصان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی واجد شرایط اعزام، مشروط به تقبل ۱۰۰ درصد هزینه‌ها توسط دستگاه مربوط خواهد بود. کارمندان دولت در صورتی می‌توانند تقاضای شرکت در اعزام وکسب بورس نمایند که موافقت‌نامه رسمی دستگاه متبوع خود را با مطمح نظر قراردادن مادة ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌علاوه تقبل هزینة تحصیل ارائه کنند. تمام مراحل ثبت نام داوطلبان و تایید و معرفی آنها توسط مراکز و دانشگاه‌ها ازطریق الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین داوطلبان باید ابتدا سامانة اطلاعاتی خود را با شناسة کاربری و رمز عبور تشکیل دهند و اطلاعات را با دقت و صحت در فضای مشخص شده وارد و مدارک لازم را ضمیمه کنند. بدیهی است در صورت نقص در پرونده، درخواست داوطلب بررسی نخواهد شد. مراکز و دانشگاه‌های نیز موظفند تا از طریق بالاترین مقام مؤسسه یا مرکز، درخواست شناسه کاربری و رمز عبوربرای معرفی داوطلبان کنند. مسئولیت هرگونه مغایرت در میانگین دروس(معدل) و اطلاعات و مدارک مورد نظر، متوجه متقاضی است و در صورت اثبات تخلف، پذیرش فرد، ابطال می‌شود. تصویر فیش بانکی به مبلغ بیست هزار تومان (شماره حساب ۲۸۵۴۰۵۲۰۳- بانک تجارت شعبه دولتی کد ۴۰۰بنام شرکت تعاونی چند منظوره وزارت علوم )

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =