«ما هر چهارسال يك بار اميدهايمان را مي ريزيم روي هم و وارد يك قمار سياسي بزرگ با رژيم مي شويم. و بعد آخرش مي بازيم، همه چيزمان را مي بازيم و باز فقط يك آرزو برايمان مي ماند؛ يك قمار ديگر، يك باخت ديگر!»
اين مطلب را يك پايگاه وابسته به عناصر ضدانقلاب منتشر كرد و افزود: سناريوي رژيم اين گونه پيش مي رود كه به جاي تحريم انتخابات، مسئله انتخابات آزاد و غيرآزاد مطرح مي شود و به طور كلي تحريم انتخابات از سوي اپوزيسيون كنار گذاشته مي شود. ما سه ماه قبل از انتخابات ۸۸ نيز صحبت از تحريم مي كرديم. نويسنده فراري خودنويس مي افزايد: چند روز مانده به انتخابات سال ۸۸ مقاله اي نوشتم و ابراز ناراحتي ام از راي دادن اطرافيانم نمودم. همچنين تقلب [؟!] را پيش بيني كردم. نمي دانم چند ماه آينده، آن خاطرات تكرار خواهد شد يا اين بار شاهد تحريم همگاني و گسترده خواهيم بود. ما هر چهار سالي يك بار اميدهايمان را مي ريزيم روي هم و وارد يك قمار سياسي بزرگ مي شويم. و بعد آخرش مي بازيم، همه چيزمان را مي بازيم. نويسنده با اذعان به اينكه اپوزيسيون در تحريم انتخابات قبلي هم شكست خورده، مي نويسد: اين انتخابات پيش رو رنگ ديگري دارد و بسيار سرنوشت ساز است. ما هم تحريم و هم مشاركت را تجربه نموده ايم و نتيجه اي كه بايد را نگرفته ايم. آيا راه سومي وجود دارد كه تا به حال تجربه نكرده ايم؟ اين راه چه مي تواند باشد؟ رژيم نشان داده كه براي ايجاد انگيزه در مردم براي شركت در انتخابات از هيچ تلاشي دريغ نمي كند و ثابت كرده، در اين كار تبحر خاصي دارد. خودنويس افزود: اين بار حاكميت بازي را به داخل برده و مي گويد انتخابات آزاد رمز فتنه است.[ر] مي گويد انتخابات بايد برگزار شود و حاكميت تودهني به او مي زند كه همه انتخابات جمهوري اسلامي آزاد بوده. جالب است كه به موازات داخل، در خارج كشور نيز اصلاح طلبان و اپوزيسيون كاذب، همين بحث انتخابات آزاد را پيش مي كشند و سناريو اين گونه پيش مي رود كه به جاي تحريم (عدم شركت) يا شركت در انتخابات، مسئله «انتخابات آزاد» و «انتخابات غيرآزاد» مطرح مي شود و به طور كلي تحريم انتخابات كنار گذاشته مي شود. وقتي شما از يك حكومتي خواستار انتخابات آزاد هستيد، به اين معني است كه حكومت قادر است اين انتخابات آزاد را برگزار نمايد. اما آيا جمهوري اسلامي چنين حكومتي است؟ قطعا خير. اما پروژه انتخابات آزاد باتلاقي است براي اپوزيسيون برانداز كه طرح رفتن جمهوري اسلامي و تحريم، به حاشيه رود و رژيم به دنيا بگويد ببينيد در ايران دمكراسي است. نويسنده در پايان مدعي شد: نكته اساسي اين است كه ما با يك «نه» به انتخابات، ضربه بزرگي به جمهوري اسلامي مي توانيم وارد كنيم. ولي مهم استفاده از فضاي باز قبل از انتخابات است و اين پيام را به جهان برسانيم كه اين انتخابات را قبول نداريم و خواهان براندازي هستيم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =