رئیس مجمع نخبگان بسیج اسلامشهر اظهار داشت: این تفکر که باید منتظر بمانیم تا نخبگان بیایند سراغمان و بگویند ما ایده داریم باید عوض شود. باید فضایی را ایجاد کنیم که ما به سمت نخبه ها برویم و تعهد اجرا داشته باشیم.

به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری، مهندس علی میرزایی یکی از چهره های شناخته شده ی اسلامشهر است، قبل از اینکه مردم علی میرزایی را به عنوان شهردار، بخشدار و معاون فرماندار بشناسند بیشتر در کسوت یک بسیجی و فعال اجتماعی می شناسند. علی میرزایی تقریباً یک سال و نیم سکان شهرداری اسلامشهر را به دست داشتند که می توان از آن به عنوان حساس ترین دوران مدیریت ایشان یاد کرد. در زمان شهرداری ایشان به جرات می توان گفت که در صدر اخبار شهرستان اسلامشهر قرار داشت. بعد از اینکه سکان شهر را طبق نظر اعضای شورای شهر تحویل دادند در یک سکوت معنی دار کمتر با اصحاب رسانه در ارتباط بودند، علی میرزایی که اخیراً به عنوان رئیس مجمع نخبگان بسیج شهرستان اسلامشهر انتخاب شدند بهانه ای شد تا  خبرنگار پایگاه  تحلیلی خبری مبصر گپ و گفتگویی با نخبه اسلامشهر وشهردار سابق ترتیب ده دکه از نظرتان می گذرد: merzaye-mobasser-03   مبصر: آقای مهندس علی میرزایی انتخاب شما را به عنوان رئیس مجمع نخبگان شهرستان اسلامشهر تبریک عرض می کنیم، لطفاً کمی در مورد خودتان و فعالیت هایی که تا کنون داشته اید صحبت کنید. میرزائی: ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ ، ﺍﻭّلا ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادید؛ ﺳال 1363 بنده به اتفاق خانواده به ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ آمدیم، در واقع ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 93ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺣﺴاﺏ ﮐﻨﯿﻢ 30 ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ که افتخار سکونت در اسلامشهر را داریم ﭘﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ خانواده ما را بومی و بزرگ شده ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ حساب کرد؛بنده از همان ابتدای دوران جوانی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺠﯽ در ﺣﻮﺯﻩ ﯼ 3 ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻣشغول خدمت ﺷﺪم؛ ﻗﺒل از آن ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ 14ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩﻡ. مبصر: ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1361ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﯾد؟ میرزائی:  بله، همزمان با فعالیت های اجتماعی و بسیجی؛ ﺗﺤﺼﯿﻼتم را ﻫﻢ در رشته ﻣﻬﻨﺪسی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ادامه دادم و ﺍﻻﻥ ﻫﻢ دانشجوی ﺗﺮﻡ آخر ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺷﻬﺮﯼ در ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﯿﺎﻡ نور هستم. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 1387ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿتم ﺑﺴﯿﺞ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ 87 ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺷﺪم ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ که بقیه فعالیتم در سمت بخشدار ، معاون فرماندار و شهردار اسلامشهر در خدمت مردم شریف بودم. مبصر: لطفا پیرامون فعالیت مجمع و نحوه انتخاب خودتون توضیح بدهید. میرزائی:  ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭی ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ بسیج ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺩﺍﺷﺘﻪ؛ ﺳﺎﺯ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻮﺩﻩ . ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﺣﻮﺯﻩ، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻭﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ شبه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷود ﺍﮔﺮ ﻧﮕوییم ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺸﻮﺭﻣاﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺞ وجود دارد که ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ(ره) به خوبی تشخیص داده و ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩند. ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺴﯿﺞ را ﺑﻪ ﺟﺰ حضرت ﺍﻣﺎﻡ ﻭ مقام معظم رهبری کسی ﺑﻪ صورت ﻭﺍﻗعی ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ نتوانستیم ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺭا ﺍﺣﯿﺎء کنیم. حضرت ﺍﻣﺎﻡ فرمودند: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ افتخارم ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ خود ﺑﺴﯿﺠﯽ ام ﻭلی هیچگاه ﻧﻔﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭم ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﯾﺎ ﺭﻫﺒﺮ ﻫﺴﺘﻢ و همین نکته می تواند مؤید مقام شامخ بسیج باشد. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ بتوانیم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺞ ﺭﺍ طبق شرایط روز سازماندهی و از آنها در زمان ،مکان و شرایط خاص خود استفاده بکنیمﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑه ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺷﮑﻞ بگیرد می توﺍﻧﺪ استفاده بهینه ازﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ عظیم ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ پی داشته باشد. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ جامعه ﻭ در ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ جامعه ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ از جمله ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ، پزشکان، ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ، دانشجویان، دانش آموزان ،کارگران و درﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ نیاز به همفکری و کمک داشته باشید. ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺞ اﻗﺸار ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻔﮑّﺮ ﺑﺴﯿﺞ را ﺩﺭﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮﺩﺵ نیاز داریم . ما در مجمع بسیج با تشکیل شوراها و کارگروه های تخصصی می توانیم به خلاء های موجود جامعه پرداخته و با بهره گرفتن از افکار نو و مختلف با دیدگاه های متفاوت آنها را جبران کنیم. نکته بعد اینکه در مجمع ، مسائل اجتماعی شهر و شهرستان مد نظر قرار می گیرد و مجمع بسیج شهرستان می تواند صاحب نظر باشند و نظردهند. مثلا مسئله اصناف اگر قرار است اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر انتخاباتی برگزار کند و شکل گیرد یا کانون نظام مهندسی اسلامشهر شکل گیرد این مجامع باید نظرشون صائب باشد در کل زمانی مجمع بسیج می تواند کارآمد باشد که بتواند زمینه ی اجرای نظرات سازنده را پیاده کند.   merzaye-mobasser01   مبصر: به نظر شما با این روند حرکتی که می بینید ،مجمع به اهدافش میرسد؟ میرزائی:  اگه با این سرعت پیش برود؛ خیر ولی ناامیدم نیستیم ، ما امیدواریم مسائل بررسی شده و نتایج اخذ شده به استان منتقل شود و با کمک فرمانده محترم استان و سپاه استان سریعتر پیش برود . مبصر: چه پیشنهادی برای بهتر شدن حرکت مجمع دارید؟ نخبه های اسلامشهر زمانی نظرات خود را اعلام میکنند که بدانند زمینه ی اجرای آنها وجود دارد نخبه نباید به ما التماس کند ما باید به نخبه التماس کنیم این تفکر فرهنگی که باید منتظر بمانیم تا نخبگان بیایند سراغمان و بگویند ما ایده داریم باید عوض شود. باید فضایی را ایجاد کنیم که ما به سمت نخبگان برویم و تعهد اجرا داشته باشیم. مبصر: ساختار اعضای مجمع به چه شکلی است ؟ میرزائی: طبق دستورالعمل پیش بینی شده ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺩﺭ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ از جمله ﺑﺴﯿﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ، ﻣﺤﻠّﺎﺕ ، ﻃﻼﺏ، ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﯼ و... هرکدام با 12ﺗﺎ15ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ شدند و پس از شکل گیری مجمع تخصصی در قشر خودشان ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﻣﺎﻩ92 ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ، ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﺍﺩﻧﺪ. رئیس مجمع و نایب رئیس دوم از بین کاندیداها توسط اعضاء حاضر انتخاب می شود. ﺩﻭﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺯﺭﺱ هم ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ حائز ﺭﺃﯼ ﺑﻌﺪﯼ بودند ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ شدند. ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎید ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دﻫﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ نیازها ، موانع و راهکارها ﻣﻄﺮﺡ و برسی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﯿﺞ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ می شود. در حال حاضر ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ تئوری ﺍﺳﺖ. مبصر: ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭼﻨﺪ جلسه ﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ میرزائی:  ﺟﻠﺴﻪ اﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩ که انتخابات برگزار شد و ﺟﻠﺴﻪ ﯼ دﻭﻡ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ انجام نشده است. مبصر: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ چند ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻗﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻤﺖ و سوی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داشت آیا در این زمینه ها هم مجمع ورود می کند؟ میرزائی:  اولاً فرمایش حضرت آقا چراغ راه همه ی نظام جمهوری اسلامی است ولی ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻊ همانطور که عرض کردم کمیتهﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﮕﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، صنفی ، اساتید، مهندسین و... داریم. وقتی ساختار و سازمان مجامع به درستی ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ما در ﻣﺠﻤﻊ ﻭﻇﻴﻔﻤﻮﻥ شناسایی و ارائه راهکار توسط ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ برای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ اﺳﺖ. ﺩﺭ یک ﺷﻬﺮ ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ یک ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نمود بیشتری داشته باشد وﺩﺭ ﺷﻬﺮ دیگری ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﻋﻔﺎﻑ یا طلاق معضل ﺑﺎﺷﺪ. لذا باید تدابیر لازم جهت ورود ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و آسیب های موجود اتخاذ و اجرایی شود. مبصر: با توجه به گذشت شش ماه از تشکیل مجمع در حال حاضر چه اقداماتی صورت گرفته است؟ میرزائی:  ﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮﺩ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادیم، مجمع در این شش ماه درگیر ساز و کارهای اداری و تئوری کار است عملی هنوز هیچ کاری نکرده است ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠف ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ولی عرض کردم سرعتش خیلی پایین است.   merzaye-mobasser-02   مبصر: مهندس میرزایی بسیجی وقتی شهردار شد چقدر توانست تفکر بسیجی را در مدیریت شهری اعمال کند ؟ میرزائی:  ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﯾﮏ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭد ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮﯼ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺩاﻧند. ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎ 30 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺕ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺭﺷﺪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. علی ایحال بنده و همکارانم در پانزده ماه حضور در مدیریت شهرداری از مدیرت بومی با تفکر بسیجی دفاع کردیم. مبصر: لطفا در خصوص وضعیت شهرداری در آن دوران توضیحاتی بدهید. میرزائی:  ببینید برای دفاع از شهرداری باید اول وضعیت شهر وشهرداری را در آن مقطع تشریح کرد سپس بررسی کنیم چه کارهایی می توانستیم انجام دهیم و چه کارهایی انجام دادیم. شهر ما در آن موقع از هم گسیختگی خاصی با توجه به مسائل بازداشتی که پیش آمده بود را تجربه می کرد فضای خوبی در شهر ما حاکم نبود من در مقطعی شهرداری را تحویل گرفتم که برخی از شهرداران قبلی، مدیران و معاونین بازداشت شده بودند ..ضمن اینکه دوره پانزده ماهه فرصت محدودی برای نیل به اهداف عالی عنوان شده بود لیکن با قاطعیت از عملکرد خود ومجموعه همکارانم در دوره مذکور دفاع می کنم.   merzaye-mobasser   مبصر: برخی از اعضای شورای چهارم به صراحت دوران خدمتی شما را انکار کرده و در محافل رسمی و غیررسمی آن را به چالش می کشند؟ میرزائی:  شورای چهارم بایستی عملکرد خودرا با شورای قبل از خود مقایسه کنند روش نخ نمای حمله به عملکرد مدیریت سابق ، دیگر نزد افکار عمومی کاربردی ندارد اینکه بگویند در مدت پانزده ماه خدمت اینجانب هیچ اقدامی نشده است توهین به شعور مردمی است که در جای جای اسلامشهر شاهد فعالیت های عمرانی شهرداری بوده اند ضمن اینکه مفهوم چنین قضاوتی این است که پرسنل شهرداری در آن دوره هیچ کاری نکرده و فقط حقوق گرفته اندکه این نیز توهین به کارکنان شریف شهرداری است الان هم یک شهردار خوب و کاربلد به اسلامشهر آمده که امیدوارم شورا با ایشان همراهی کند. اگر این عزیزان یقین دارند که بنده خدمت نکرده ام وظیفه دارند به عنوان نمایندگان مردم به موضوع رسیدگی کنند بنده هم حاضرم به عنوان یک بسیجی خادم ، در حضور اصحاب رسانه و تعدادی از نخبگان شهر با ایشان مناظره و از عملکرد خود به صورت مستند و مستدل دفاع کنم و اگر حاضر به مناظره نشدند چنانچه مخاطبان شما علاقه مند باشند در آینده در خصوص عملکرد دوران خدمتی ام با شما مصاحبه خواهم کرد . مبصر: اگر احساس می کنید نکته ای و حرفی باقی مانده بفرمایید میرزائی:  حرف ونکته که زیاد است که در آینده نزدیک به آن اشاره خواهم نمود شاید بنده هم یک طرفه به قاضی رفته باشم و این که اگر بخواهند حاضرم در مقابل چشم مردم و اصحاب رسانه مناظره کنم. از شما هم تشکر میکنم که وقت گذاشتید و خسته نباشید انتهای پیام/م

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =