به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری به نقل از فارس، رضا سعیدی‌پور مدیر سینما آزادی درباره برداشتن تحریم از سینما آزادی از سوی شورای صنفی نمایش گفت: متاسفانه با توجه به دستور مستقیم آقای عظیمی معاون امور آثار سینمایی سازمان و دستور وزیر ارشاد هنوز حواله سینما آزادی صادر نشده و کپی فیلم‌ها هم به دست ما نرسیده است. وی ادامه داد: متاسفانه شورای صنفی نمایش اعلام می‌کند، مرجع قانونی ما وزارت ارشاد است که به فیلم‌های سینمایی پروانه نمایش می‌دهد، نباید فراقانونی عمل کرد ما تابع قانون هستیم، ارشاد تصمیم گرفته تحریم سینما آزادی برداشته شود و حواله نمایش به سینما آزادی ارایه شود اما شورای صنفی نمایش هنوز سفت و سخت ایستاده است. شورای صنفی نمایش زیر نظر وزارت ارشاد عمل می‌کند و نماینده دائم وزارت ارشاد در جلسات حضور دارد تا از آئین نامه تخلف نشود. وی در ادامه گفت: آقای عظیمی معاون آثار سینمایی سازمان صراحتا شب گذشته به شورا دستور دادند تا تحریم برداشته شود و نماینده ارشاد در شورا هم اعلام کردند در شورا مصوب شده است که تحریم سینما آزادی برداشته شود اما هنوز کپی‌ها و حواله نمایش سینما آزادی صادر نشده است. وی در خاتمه افزود: شورا که داعیه عمل به قانون را دارد چرا از دستور وزارت ارشاد تمکین نمی کند . شورا مدعی است صنف تصمیم گرفته است که حواله به سینما آزادی ندهد پس چرا اعضای صنف برای نمایش فیلم‌ها برای ما قرارداد می‌آورند و با ما امضاء می‌کنند

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =