به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری :واکاوي فتنه ۸۸ در اين برهه زماني و با توجه به اينکه در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوري قرار داريم، امري ضروري است زيرا بدون شک فتنه‌گران بازهم چشم به انتخابات و فضاي هيجاني آن دارند وسعي مي‌کنند تا بستر لازم براي تحرکات دوباره خود را فراهم کنند. از اين منظر است که بحث‌هاي انتخابات آزاد و آزاد شدن زندانيان سياسي را مطرح مي‌کنند و مترصد فرصتي براي عرض اندام در فضاي سياسي کشور هستند. از اين ميان مي‌توان به سخنان موسوي خوئيني‌ها، مرد خاکستري و پشت پرده اصلاحات اشاره کرد که چندي است سعي دارد خود را از پس پرده به صحنه بکشاند و سکّان و رهبري اصلاحات را برعهده گيرد. البته همين موضوع هم سبب شد که بسياری از گروه‌هاي ميانه رو اصلاح طلب که سوداي حضور در انتخابات را درسر دارند به سخنان وي واکنش نشان دهند و نسبت به سخن پراکني‌هاي خوئيني‌ها معترض شوند. پس از اين سخنان بود که آيت‌الله جنتي، امام جمعه موقت تهران نيز با بيان اينکه فتنه‌گران توهم حضور مجدد در انتخابات را نداشته باشند، تلويحا به دست‌هاي پس پرده فتنه و کساني که امروز نقاب از صورت برداشته و آشکارا به ميدان آمده‌اند، اشاره کرد و اظهار داشت: کساني که از فتنه اعلام برائت نکرده‌اند هم امکان حضور را نخواهند داشت. به همين جهت براي واکاوي دقيق‌تر فتنه و حضور آنان در انتخابات آينده به سراغ حجت‌الاسلام مجتبي ذوالنور رفتيم تا نقطه نظرات وي را در خصوص حضور فتنه‌گران در انتخابات آينده و سخنان سران اين جريان جويا شويم. در ادامه خواننده گفت وگوي ما با جانشين سابق ولي فقيه در سپاه پاسداران باشيد. سران فتنه آگاهانه وارد بازي دشمن شدند حجت الاسلام مجتبي ذوالنور جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينکه بايستي طيف‌هاي مختلف فتنه ۸۸ را واکاوي کرد تا ديد دقيقي به اين مسئله پيدا کرد، گفت: جريان فتنه به سه لايه تقسيم مي‌شود. بخشي از اين جريان سران فتنه بودند، بخشي کادر وحلقات اين موضوع و بخش ديگر پشت پرده اي بود که در حقيقت برنامه ريزان فتنه در اتاق فکر آن حضور داشتند. وي افزود: بخش پنهاني فتنه در يک منطقه خاصي بودند که به طور مستقيم وغير مستقيم با استکبار جهاني هماهنگ بودند و اگرچه حضور رسمي و فيزيکي نداشتند ولي در يک بستر کار مي‌کردند. جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه در ادامه واکاوي جريان فتنه ۸۸ بيان داشت: هم بخش خارجي و هم بخش داخلي يک هدف را دنبال مي‌کردند و هر دو عليه نظام عمل مي‌نمودند و با القا دروغ در مردم عليه نظام بدبيني ايجاد مي‌کردند. وي افزود: يک بخشي هم بدنه و پيکره بود که افراد مختلف و طيف‌هاي مختلفي را در خودش داشت. يک بخشي آدم‌هايي بودند که با قصد قربت براي تقويت نظام اسلامي و دخالت در سرنوشت خودشان پاي صندوق راي آمدند و ملاک‌ها و معيارهايي داشتند که مي‌خواستند اصلح را انتخاب کنند و در اين ميان از بين چهار کانديداي مطرح، هر کسي يک نفر را انتخاب کرد. ذوالنور ادامه داد: آنهايي که با اين نيت آمدند تفاوتي نمي‌کند که به چه کسي راي دادند. هدفشان تقويت نظام و شکستن دهن دشمن و دخالت در سرنوشتنشان بود و حالا يکي در تعيين مصداق درست عمل کرده وديگري اشتباه کرده است. کساني بودند که به آقاي کروبي و موسوي راي داده بودند و با اين نيت خير راي دادند، ولي القائات تقلب و دروغ، احساس اينها را جريحه دار کرد و تلاش عده اي که زمينه‌هاي القاي اين دروغ را فراهم مي‌کردند، موجب شد که بخشي از اين جمعيت براي اعتراض به کف خيابان‌ها بيايند. «اينها به محض اينکه متوجه شدند سران فتنه زلفشان به زلف دشمن گره خورده است و دست دشمن را در اين فتنه از طريق فيس‌بوک، تويتر، بي‌بي سي و رسانه‌هاي مختلف ديدند و مشاهده کردند که اين‌ها به نفع يک جريان و عليه نظام وارد عمل شده‌اند، سريعا ورود دشمن را تشخيص دادند و بعضا رابطه اين مسئله را با منافع دشمن و ضرر انقلاب متوجه شدند يا نسبت به حقانيت اين جبهه دچار ترديد شدند و لذا خويشتنداري کردند و در اين دام نيفتادند و خودشان را کنار کشيدند.» جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه اظهار داشت: برخي ازبدنه فتنه نيز کساني بودند که از نظام و انقلاب دل خوشي نداشتند و مجاري تغذيه فکري شان رسانه‌هاي ضد انقلاب بود و از طريق ماهواره و اينترنت و رسانه‌هاي بيگانه خوراک فکري شان تامين مي‌شد. اين‌ها بعضا فريب خورده و مغرضانه به ميدان آمدند و سياه لشکر سران فتنه شدند. بدين جهت مشاهده مي‌کنيم که طيف‌هاي مختلفي در عرصه فتنه حضور داشتند که رفتارهاي متفاوتي داشتند. ذوالنور با بيان اينکه سران فتنه با آگاهي کامل پاي در ميدان تقابل با نظام گذاشتند، گفت: سران فتنه کساني هستند که مباني امام (ره) را خوب مي‌دانستند و مباني مقام معظم رهبري و مصالح و منافع نظام را خوب مي‌توانند درک کنند و حب و بغض دشمن برايشان آشکار بود. وي افزود: حتي براي يک روستايي به دور از منابع خبري و تحليلي مشهود بود که در فتنه ۸۸ دشمن براي ضربه زدن به نظام با تمام توان وارد عرصه شده است ولي متاسفانه سران فتنه‌اي که يقينا از اين مسئله با خبر بودند، اين موضوع را با تمام قوا دنبال کردند و به ضرر نظام و منافع و مصلحت مردم وارد ميدان شدندو به تحريک عده اي برخاستند و حتي در آخر نيز با عدم برائت از جريان‌هاي خشن و برانداز ضدانقلاب به تعقيب خواسته‌هاي آنها پرداختند و دست از اغواگري و فتنه‌گري برنداشتند. جانشين سابق ولي فقيه در سپاه ادامه داد: سران فتنه تبليغات رسانه‌هاي بيگانه و تمجيد و تعريف‌هاي آنان را به خوبي مشاهده کردند و تودهن رسانه‌هاي بيگانه نزدند که مرز خودشان را با رسانه‌هاي بيگانه شفاف کنند. لذا اينکه خارج از نظام و عليه نظام عمل کردند، طبيعي است که صلاحيت به دست‌گيري مسئوليتي در نظام و انقلاب را ندارند. سخنان آيت‌الله جنتي درباره فتنه‌گران بسيار کارشناسي شده و دقيق است ذوالنور با بيان اينکه درهيچ کجاي دنيا مجرمان و متهمان جايگاهي در هدايت کشورشان ندارند، بيان داشت: جايي را سراغ نداريم که فردي که مخالف مملکت و نظام است و عليه چارچوب‌هاي کلي آن نظام عمل کرده است، سکان هدايت آن کشور را به او بدهند. وي اضافه کرد: در آمريکا هم نمي‌توانيد کسي را پيدا کنيد که خارج از سيستم سياسي اين کشور و مخالف دمکرات‌ها و جمهوري خواهان و نظام اين کشور باشد و بتواند در عرصه سياسي خودنمايي کند و حضور فعال داشته باشد، هرگز چنين اتفاقي نمي‌افتد. جانشين سابق ولي فقيه در سپاه با اشاره به سخنان آيت‌الله جنتي که گفته بود سران فتنه توهم حضور در عرصه سياسي را هم نداشته باشند، اظهار داشت: اين يک اصل است که کساني که مي‌خواهند سکان هدايت يک کشور را به‌دست بگيرند بايد به ارزشهاي مردم و ميثاقي که مردم براي آن خون داده‌اند اعتقاد داشته باشند. سران فتنه به طور عملي تقابل با نظام و انقلاب داشتند و مقابل انقلاب ايستادند و طبيعي است که اين فرمايش حضرت آيت‌الله جنتي يک حرف کاملا مقبول وکارشناسي است که حتي به اينها توهم دست ندهد که مي‌توانند وارد عرصه شوند. مردم هم اين موضوع را نمي‌پذيرند؛ يعني به فرض محال اگر شوراي نگهبان افراد اينچنيني را از فيلتر خود عبور دهد، يقينا مردم حقانيت نظام را زير سوال خواهند برد. شعار انتخابات آزاد براي تحقق دولت وحدت ملي است حجت الاسلام ذوالنور در بخش ديگري از اين گفت‌وگو بيان داشت: فتنه‌گران مي‌خواهند با طرح شعار انتخابات آزاد همه جريان‌هايي که نسبت به نظام موضع دارند را وارد انتخابات کنند تا با طرح دولت وحدت ملي به آنها امتياز دهند. اين کارشناس سياسي با اشاره به اظهارات موسوي خوئيني‌ها مبني بر طرح شعار «انتخابات آزاد»، اظهار داشت: جريان‌هاي مخالف نظام براي اقدام عليه نظام و تاثير گذاري بر حضور مردم در انتخابات و مخدوش کردن فضاي انتخابات هر بار يک کليدواژه اي را انتخاب مي‌کنند. وي بابيان اينکه در انتخابات سال ۸۸ کليد واژه فتنه‌گران شعار «تقلب» بود، افزود: اين شعار ۱۳ ماه قبل از برگزاري انتخابات يعني ارديبهشت سال ۸۷، از سوي اپوزيسيون با حضور عزت الله سحابي و بعضي از نيروهاي امنيتي آمريکا طراحي شد. جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه تصريح کرد: در همين راستا سه ماه بعد از آن جلسه اي با نام کميته صيانت از آرا تشکيل دادند که اين کميته مثلا براي جلوگيري از تقلب بود و در تمام طول دوران فتنه ۸۸ بحث تقلب کليد اصلي تحرکات بود. ذالنور تاکيد کرد: امروز فتنه‌گران براي انتخابات ۹۲ مي‌خواهند با مطرح کردن انتخابات آزاد همه جريان‌هايي که نسبت به نظام موضع دارند را وارد کارزار انتخابات کنند و در نهايت با مطرح کردن دولت وحدت ملي به همه جريان‌هاي مخالف نظام امتياز دهند. وي ادامه داد: اصلاح طلبان امروز بر اين باورند حالا که انتخابات را نمي‌توان تحريم کرد پس بهتر است بحث انتخابات آزاد را مطرح کنيم؛ چرا که مي‌دانند اگر انتخابات را تحريم کنند براي هميشه با قدرت وداع کرده‌اند و سابقه انقلاب اسلامي ايران نيز بخوبي بيانگر اين است که هرکسي انتخابات را تحريم کرد مردم مهري با نام ضدانقلاب به پيشاني‌اش مي‌زنند. جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه بابيان اينکه اصلاح طلبان با پرونده سياه سال ۸۸ امکان دستيابي به قدرت را ندارند؛ سخنان موسوي خوئيني‌ها را دور از انتظار ندانست و اظهار داشت: موسوي خوئيني‌ها يا همان مرد خاکستري از محورهاي فتنه محسوب مي‌شود که در پشت پرده و در اتاق فرمان فتنه حضور داشته است. اظهارات موسوي خوئيني‌ها تناقض دارد وي استيصال، سردرگمي، تضاد و تناقض را برداشت خود از اظهارات اخير موسوي خوئيني‌ها دانست و گفت: اظهارات موسوي خوئيني‌ها از اين جهت متناقض است که وي از يک طرف مي‌گويد چرا بايد اعلام برائت کنيم و از طرف ديگر مي‌گويد به ما برچسب فتنه چسبانده‌اند؛ اگر برچسب فتنه زده‌اند پس شما فتنه را محکوم کنيد تا اين برچسب از شما برداشته شود ولي وقتي مي‌گوييد ما نبايد اعلام برائت کنيم و بر همان مواضع قبليتان هستيد، اين به معني پذيرش اتهام است. جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينکه آدم‌هاي سياسي حياتشان به راي مردم است، خاطرنشان کرد: عناصر فتنه گر حالا که مي‌دانند مردم با آن‌ها نيستند براي فرافکني و جور ديگر جلوه دادن اين مسائل، دچار تضادهايي شده‌اند که اين تضادها در موضع گيري اخير موسوي خوئيني‌ها مشهود است. ذالنور در ادامه به شخصيت سيد محمد خاتمي پرداخت و در مورد سکوت خاتمي در برابر سخنان اخير موسوي خوئيني‌ها گفت: آقاي خاتمي از نظر شخصيتي جايگاه رهبري جرياني مثل جريان اصلاحات را ندارد و اصلاح طلبان شاخص نيز خود اظهار مي‌دارند که دوم خرداد به وجود آمده توسط خاتمي نبود بلکه خاتمي محصول اين جريان بود. بنابراين آقاي خاتمي را به اجماع به عنوان رهبر اين جريان قبول ندارند. وي با بيان اينکه جريانات متعددي از خاتمي دلخورند، تصريح کرد: بعضي از جريان‌هاي اصلاح طلب که توقع داشتند خاتمي در مقابل نظام بايستند ولي خاتمي به دو دليل نخواستن و يا نتوانستن، نتوانست خواسته آنان را برآورده کند لذا آن‌ها خاتمي را مردود مي‌دانند. جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه اضافه کرد: بعضي‌ها خاتمي را فردي مي‌ديدند که نتوانسته مطالبات اصلاح طلب را برآورده کند و دينداران آن جريان احساس کردند خاتمي آلت دست برخي افراد قرار گرفته و مواضع وي متاثر از افراطيون است. ذوالنور همچنين در پايان گفت: خاتمي اگر بخواهد موضع خود را به نفع اصلاحات شفاف بگويد ديگر نمي‌تواند ژست با نظام بودن را بگيرد و اگر بخواهد نظر مردم و نظام را تامين کند ريزش جدي در طرفدارانش خواهد داشت. منبع:هفته نامه یالثارات الحسین(ع)

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =