همایش کودکانه هوای غزه عصر امروز یکشنبه به منظور حمایت از کودکان غزه در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

[caption id="attachment_93863" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93864" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93865" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93866" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93867" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93868" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93869" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93870" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93871" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93872" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93873" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93874" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93875" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93876" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption] [caption id="attachment_93877" align="alignnone" width="600"]همایش کودکانه هوای غزه همایش کودکانه هوای غزه[/caption]

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =