جهش تولید با برون گرایی ازظرفیتهای موجود محقق می شود

جهش تولید برون گرایی بااستفاده ازظرفیتهای موجودبخش های مهم محقق می شود.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، راه حل مشکلات اقتصاد کشور باید با برنامه های اجرایی برای همه بخشهای آن تهیه و باقدرت ونشاط کاری واحساس مسئولیت،دردولت پیگیری واقدام شود.درونزایی اقتصاد، مولدشدن ودانش بنیان شدن آن،مردمی کردن اقتصاد وتصدی گری نکردن دولت، برون گرایی بااستفاده ازظرفیتهای موجودبخش های مهم این راه حل ها است. اهمیت مسایل اقتصادی باتوجه به هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو نیازاقتصادی اولین نیاز افراد جامعه برای زنده ماندن است و فراگیرترین نیازهاومطالبات اجتماعی است، و این ناکارآمدی اقتصادی اثرفرساینده بر روی سایرهنجارهاو ارزشهای مطلوب نظام اسلامی درحوزه فکری واعتقادی دارد و تمرکزفشارهاوتهدیدهای دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی نیزدراقتصادمتمرکزشده است. باتوجه به مواردیادشده مقام معظم رهبری چندین سال است که شعارهای سال راشعاراقتصادی برمی گزینند؛حتی امسال رانیزکه باوجود شیوع ویروس مهلک آغازکردیم را سال جهش تولیدنامیدند،زیراکه معظم له به خوبی میدانستندکه دردوره شیوع وگسترش بیماری چه تزلزل اقتصادی دچار جامعه خواهدشدوپرواضح است که دردوران پساکرونا میبایست باشدت وسرعت بیشتری ماشین اقتصاد را به حرکت درآورد.همگی میدانیم که موتورمحرک رشداقتصادی؛تولید است. نکته مهمی که رهبرانقلاب به آن اشاره کردند؛اهمیت پژوهش است، که به گفته وزیرعلوم سهم پژوهش درسال گذشته کمتراز1%ازتولیدناخالص ملی است،درحالی که دردنیاسرانه پژوهش بیشتراز1000دلاراست،این رقم درایران 20دلاراست. هرچنددرعرصه تولیدعلم دردنیا رتبه خوبی داریم امادرتولیدوکارآفرینی به نقطه مناسبی نرسیده ایم وجای خالی پژوهش کاربردی واصطلاحا پژوهشهای تجاری بسیارمحسوس است،شایدبدان سبب باشدکه دردانشگاه های ماپژوهش مقدم تر  به کارآفرینی است. برای تحقق این مهم می طلبدکه اساتیددانشگاه پژوهش سفارشی را بیش از پیش بین دانشجویان ترویج نماید. نکته ای که نبایدمغفول باشد تمیزدادن شعارسال با سایرمفاهیم است؛که بعضاجاهلانه یاعامدانه درمحافل یامقالات علمی بجای استفاده وپرداختن به واژه جهش تولید از واژه پرش اقتصادی استفاده میشود،که این مفهوم اقتصادی "پرش اقتصادی"میتوانداز راههای دیگری غیرازتولیدهم محقق شود که درشرایط خاص تحریمی به صلاح نظام اسلامی نیست. با ایجاد این بسترهای مانند  کاهش شدید درآمدهای نفتی و ارزی دولت، دولت درسال1397جهت جلوگیری از خروج ارز،واردات حدود1400قلم کالای وارداتی را ممنوع اعلام کرد. کاهش ارزش پول ملی، که این مورد قیمت کالای وارداتی مشابه کالای داخلی بسیارافزایش داشته است که این امرنیزمشوقی است برای خرید کالای داخلی واختلاف زیادتولیدکالاباهزینه های ریالی و صادرات کالا بادرآمددلاری که این اختلاف نسبتا زیاد هم باعث افزایش تولیدو سوق تولیدات به سمت صادرات میشود. خروج نشانهای تجاری خارجی، تشدیدهمه روزه ی تحریمها باعث خروج نامهای تجاری بزرگ وفراخ شدن عرصه تولیدوبازاربیشترتولیدکننده داخلی را به همراه می آورد به طوریکه درسال گذشته تولیدات کارخانجات صوتی وتصویری 15%افزایش داشته است.  که به امید خدا بسترهای لازم برای جهش تولید در کشور فراهم شده است. با دستیابی به اهداف مدنظر در گام اول بسترسازی است که شناسایی، اولویت بندی وبهره برداری از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشوردرتمامی عرصه ها، ایجاد واستفاده از مثلث دانشگاه،صنعت وبازار که باتشویق مردم به مصرف داخلی باعث گسترش بازارخواهدشد و افزایش بهره وری تولید،مهارت آموزی به صنعت گران و. . . است. در گام دوم رفع موانع، که با رفع موانع قانونی؛بسیاری ازصنعتگران ومتقاضیان ورود به صنایع مختلف از پیچیدگی،فرسایشی و طولانی بودن مراحل اخذمجوز گلایه مندهستند که میتوان باحذف مواردغیرضروربه رونداعطای مجوزها تسریع بخشید. اصلاحات ساختاری؛سیستم گمرکی،نظام بانکی ومالیاتی جامعه نیازمند اصلاحاتی اساسی است که انجام این اصلاحات بسیارضروری به نظرمیرسد و حذف واردات قاچاق؛زمانی که کالایی بدون پرداخت هزینه های قانونی وگمرکی واردبازارمی شودتولیدکننده داخلی که درابتدای راه تولیداست بادشواری های فروش مواجه خواهدکردوبه تولیدآسیب جدی میزند. گام سوم اقتصادمقاومتی، که با تقویت روحیه جهادی دربین مردم ومسئولان میتواند سهم بسیاربزرگی درتحقق اهداف داشته باشد، نگاه سیاست گذاران به داخل باشدکه متاسفانه بعضی ازمسئولین بانگاه به آنسوی مرزها درریل گذاری سیاست اقتصادی دچاراشتباه می شودومسیرحرکت از هدف دور می شود و تقویت وترویج اصل 44قانون اساسی  ونکته کمترتوجه شده آن اصل وپرداختن به گسترش تعاونی ها ،که بامجتمع کردن سرمایه های خرد مردم بطورخاص درروستاها میتواند دربسیاری ازموارد گره گشای مسایل اقتصادی آن دیار باشد. باتامل درمفهوم جهش آنچه به ذهن می رسد، جهش یعنی رشد چندبرابری؛و باتوجه به اشاره رهبرمعظم انقلاب به تلاش هرچه بیشترآحادجامعه همه وهمه مسئولیم که باتوجه به جایگاه خود تمام تلاش خود را درراستای تحقق این امر بنمائیم. با توجه به مسائل مطرح شده استادودانشجوباتلاش به تولیدات علمی وکارآفرینی بپردازد، صنعتگروگارگرباجدیت وخلاقیت به تولیدات جدیدروی آورد، صادرکننده وتوزیع کننده به فکرایجادبازارهای جدیدباشند ومدیر وکارمندبا پشتکاروخالصانه موانع اداری را ازپیش پای تولیدبردارند که بطورحتم درآینده نزدیک به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل خواهیم شد. فریبا سلیمان پور     انتهای پیام/*

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =