رضایت عاطفی یکی از ستون‌های استحکام روابط زناشویی زوجین

کارشناس و مددکار اجتماعی گفت:رضایت مندی عاطفی هر یک از طرفین ازدواج یکی از ستون های مستحکم در رابطه زناشویی است که باید برای استحکام هرچه بیشتر ان تلاش کرد.

به گزارش تهران نیوز ، مهدی سروی همپا در گفتگو با خبرنگار قدس خبر در خصوص موضوعات مربوط به مواردی که موجب منتهی شدن به طلاق می‌شود گفت: بررسی در خانواده‌های موفق و روابط زوجین دارای رضایتمندی از زندگی زناشویی نشان می‌دهد که ستون‌های اصلی احساس خوشبختی در زندگی زناشویی مربوط به ۳ شاخص رضایت عاطفی، رضایت جنسی و تعهد هست. وی ادامه داد: در نظریه‌های مختلف خانواده و متون تخصصی روابط زناشویی نیز از این ۳ شاخص به‌عنوان مثلث عشق نام‌برده شده است و رضایت عاطفی بین زوجین می‌تواند منجر به لذت بخشی روابط جنسی شده و هر دو این شاخص‌ها یعنی رضایت عاطفی و رضایت جنسی می‌تواند درنهایت تعهد را برای زوجین به همراه داشته باشد. سروی بیان کرد: یکی از ابزارهای دستیابی به رضایت عاطفی بین زوجین داشتن مهارت گفتگوی مؤثر در بین زوجین است در تقسیم‌بندی‌های علمی و تجربی افراد دارای ۳ سبک گفتگویی شناخته‌شده‌اند. *دسته‌بندی‌های سبک گفتگو در اشخاص چگونه است؟ این کارشناس اجتماعی گفت: دسته اول افرادی هستند که شخصیتی تهاجمی داشته و گفتگوی آن‌ها یک‌طرفه است. این افراد بیشتر گوینده بوده و شنونده‌های خوبی نیستند و یا اصلاً گوش شنوایی برای شنیدن نظرات طرف مقابل ندارند، افراد تهاجمی نظرات و تفکرات خود را اصل دانسته و ارزشی برای نظرات و تفکرات دیگران قائل نیستند و هر حرف و یا نظری که خلاف نظر افراد تهاجمی باشد موردنقد و پرخاش قرار می‌گیرد. وی بیان کرد: افراد تهاجمی روحیه خشن و پرخاشگری داشته و در اغلب گفتگوها بحث را به مجادله و درگیری پیش می‌برند و درنهایت تبدیل به ضرب و شتم نیز می‌شود. افراد تهاجمی نیازها و دغدغه‌های خویش را در اولویت قرار داده و هر اقدامی را بر دستیابی به آن‌ها انجام می‌دهند ولی نسبت به نیازها و دغدغه‌های طرف مقابل هیچ توجهی از خود نشان نمی‌دهند مگر اینکه با نیازها و دغدغه‌های خودشان یکسان باشد. سروی تصریح کرد: درست نقطه مقابل افراد تهاجمی افراد باشخصیت منفعل قرار دارند یعنی کسانی که بیشتر شنونده بوده و گوینده‌های خوبی نیستند و نیازها، دغدغه‌ها و مشکلات خود را در درون سینه حفظ کرده و آن‌ها را باکسی در میان نمی‌گذارند. افراد منفعل مورد سوءاستفاده دیگران قرارگرفته و همیشه منتظر دستور گیری و هدایت از سوی اطرافیان هستند. وی افزود: سبک سوم که بهترین سبک گفتگویی است، سبک صراحت است. افراد صریح هم شنونده‌های خوبی هستند و هم گوینده‌های خوبی، هم نظرات و تفکرات خود را اعلام می‌کنند و هم برای نظرات و تفکرات دیگران ارزش و احترام قائل‌اند هرچند که مخالف نظر خودشان باشد و اینکه افراد صریح هم نیازها و دغدغه‌های خود را پیگیری می‌کنند و هم برای رفع نیازها و دغدغه‌های طرف مقابلشان تلاش می‌کنند همچنین افراد صریح مهارت کنترل خشم داشته و در زمان‌های سختی پرخاشگری و ضرب و شتم نمی‌کنند بلکه با استفاده از فن حل مسئله مشکلات را رفع می‌کنند. 14067_485 *مهارت گفتگو چه تأثیری در رفتار در زندگی مشترک دارد؟ سروی گفت: حال با ازدواج شخصیت‌های مختلف سبک‌های عاطفی و مدیریتی مختلفی نیز در خانواده‌های شکل می‌گیرد. وقتی یک فرد تهاجمی با یک فرد منفعل ازدواج‌کرده و تشکیل خانواده می‌دهند یک خانواده دیکتاتوری شکل می‌گیرد حال اگر فرد تهاجمی مرد بوده و منفعل زن باشد مردسالاری شکل‌گرفته و اگر فرد تهاجمی زن باشد و منفعل مرد باشد زن‌سالاری شکل می‌گیرد و در خانواده‌های دیکتاتوری همیشه یک زوج برنده و زوج دیگر بازنده روابط زناشویی بوده و احساس خوشبختی در این نوع از خانواده‌ها کاملاً یک‌طرفه است. وی افزود: در ازدواج‌هایی که هر دو فرد منفعل می‌باشند یک خانواده بی‌تفاوت و رها شکل می‌گیرد به‌طوری‌که هیچ نوع احساس صمیمیت و یا محبت در بین اعضای این خانواده ردوبدل نشده و به عبارتی در روابط عاطفی و زناشویی هر دو زوج بازنده می‌باشند و روح حاکم بر این نوع از خانواده‌ها سرد است. این کارشناس و مددکار اجتماعی ادامه داد: وقتی یک فرد صریح با یک فرد منفعل ازدواج می‌کنند خانواده‌ای آسان‌گیر و اغماض‌کننده تشکیل می‌شود زوج صریح به‌منظور حفظ کیان خانواده و بهبود روابط عاطفی و جنسی خویش با زوج منفعل، از بیشتر نیازهای خود که طرف مقابل در رفع آن‌ها تلاشی نمی‌کند، ناامید شده و رویکرد اغماض و آسان‌گیری را در برخورد با زوج منفعل در پیش می‌گیرد و در این نوع رابطه نیز زوج منفعل از ابتدا بازنده بوده و زوج صریح نیز کم‌کم بازنده می‌شود. سروی گفت: بهترین نوع خانواده که خانواده‌های مقتدر و قاطع شناخته می‌شوند خانواده‌هایی هستند که هر دو زوج دارای سبک گفتگویی صریح‌اند در این نوع از خانواده‌ها ابراز محبت و احساس خوشبختی موج می‌زند و هر دو زوج در روابط عاطفی و جنسی خویش احساس برنده بودن و احساس رضایت‌مندی می‌کنند. وی بیان کرد: در بین مراجعین متقاضی طلاق توافقی بیشترین آمار مربوط به زوجینی است که هر دو شخصیت تهاجمی داشته و تاب تحمل یکدیگر را ندارند، به عبارتی ۲ خورشید در یک اقلیم نمی‌گنجد، و یا زوجینی که یکی از آن‌ها شخصیت تهاجمی دارد. درگذشته نیز افراد باشخصیت‌های تهاجمی با یکدیگر ازدواج می‌کردند اما کار به طلاق نمی‌رسید چراکه یکی از زوجین و غالباً زنان موضع خود را تغییر داده و باوجود عدم احساس رضایتمندی زناشویی به زندگی ادامه می‌دادند اما امروزه دیگر تحملی در کار نبوده و زوجین پس از برخورد با اولین اختلافات به طلاق فکر می‌کنند، درگذشته نه‌چندان دور طلاق یک امر قبیح و زشت شناخته می‌شد و این امر در ضرب والمثل ها کاملاً آشکار است برای مثال به دختران گفته می‌شد که بالباس سفید عروسی به خانه شوهر رفته‌ای و بالباس سفید کفن بر خواهی گشت. اما امروزه تغییر نگرش عمیقی در بین افراد جامعه رخ‌داده و قبح طلاق در بین خانواده‌ها ریخته شده تا جایی که در بین برخی از خانواده‌ها جشن طلاق نیز برگزار می‌شود. 605692_132 *دلایل این تغییر نگرش‌ها چیست؟ سروی همپا در پاسخ به سؤال فوق گفت: از عوامل این تغییر نگرش را می‌توان به افزایش اطلاعاتی که خانواده‌ها از روی فیلم‌ها و سریال‌های مختلف داخلی و شبکه‌های ماهواره‌ای دریافت می‌شود و همچنین برخی نیز به دلیل وجود پدیده نوظهوری به نا شبکه‌های اجتماعی است و همچنین با افزایش تحصیلات زنان و اشتغال آنان و به‌تبع آن کسب درآمد و استقلال مالی انتظارات زنان در جامعه از مردان افزایش پیداکرده ولی در مقابل آن تغییرات نگرشی چندانی در مردان جامعه نسبت به زنان شکل نگرفته و به‌نوعی بسترهای اجتماعی و فرهنگی روابط پایاپای و برنده برنده در بین جامعه مردان وجود ندارد. وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد لازم است که به‌منظور بهتر انتخاب کردن زوجین در شرف ازدواج در جلسات مشاوره قبل از ازدواج حضور پیدا تا باشخصیت‌های یکدیگر کاملاً آشنا شده و واقعیت‌های پیش روی زندگی مشترک خود را ببینند. همچنین برگزاری کلاس‌های مختلف گفتگو بین زوجین و ارتباط مؤثر برای زوجین در سطح محلات، مدارس و ... می‌تواند موجب تغییر رفتار شده و از اقدام‌های عجولانه برای طلاق پیشگیری کند. در پایان اینکه مجموعه کلینیک مددکاری اجتماعی همپا در سطح شهرستان قدس اینک مجری برگزاری این‌گونه کلاس‌های آموزشی است و زوجین می‌توانند در جلسات این مجموعه شرکت کنند. به گزارش قدس خبر، موضوع بعدی که در خصوص مباحث مرتبط با طلاق و آسیب‌های اجتماعی مطلب بعدی در خصوص نیازهای عاطفی زنان و روش‌های رفع آن توسط مردان و همچنین نیازهای عاطفی مردان و روش‌های رفع آن توسط زنان پرداخته خواهد شد که امیدواریم دوستان همراه نیز با نظرات و سؤالات خود ما را در مسیر بهبود آسیب‌های اجتماعی تا حد وسع یاری کنند.   انتهای متن/*

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =