سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رقم پیشنهادی دولت در لایحه سه دوازدهم که 45 هزار میلیارد تومان آمده باید به 35هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری اظهار داشت: بر اساس فرمایشات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب تصمیمات ما باید با واقعیات جامعه نزدیک باشد.

وی افزود: باید تعاملات مجلس و دولت در سایه قانون برای رسیدن به واقعیات نزدیک شود؛ تعاملات فکری منحصر به مجلس و دولت نیست و بسیاری از نخبگان کشور هم می‌توانند مجلس را در تصویب قانون بودجه کمک کنند.

کاتب ادامه داد: از همه نخبگان می‌خواهیم که به ما کمک کنند چرا که بودجه سال، 92 مربوط به سال سوم قانون برنامه پنجم است و همچنین بخشی از بودجه 92 توسط دولت یازدهم اجرایی می‌شود بر همین اساس مصوبات مجلس باید واقع‌گرایانه باشد تا دولت بعدی به دقت آنها را اجرایی کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رسانه‌ها می‌توانند اطلاعات کلی بودجه را در اختیار جامعه قرار دهند تا نخبگان پیشنهادات خود را از این طریق مطرح کنند.

وی اظهار داشت: بودجه سال 92 دو بخش عمده، منابع و مصارف را دارد؛ منابع بودجه هرسال از سه بخش تأمین می‌شود که بخش اول آن مالیات‌هاست که رقم این مالیات‌ها در سال 91 حدود 45 هزار میلیارد تومان بود و در لایحه 92 این رقم به 53هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی حدود 16 درصد رشد کرده است.

کاتب گفت: نکته مهم بودجه سال 92 این است که دولت گفته بودجه را بر اساس نگاه انبساطی تدوین کرده است؛ اگر مجلس نگاه واقع‌گرایانه داشته باشد بودجه 92 مؤثر خواهد بود؛ البته بودجه سال 91 واقع‌گرایانه نبود و اگر بودجه سال 92 هم مانند بودجه سال 91 با واقع‌گرایی فاصله داشته باشد، یقیناً ما تصمیمی همراه با واقعیت نگرفته‌ایم لذا توصیه می‌کنیم که دولت همراهی لازم را داشته باشد تا بودجه 92 را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تدوین کنیم.

وی ادامه داد: بخش بعدی از درآمدهای دولت واگذاری‌های سرمایه‌ای و فروش نفت است؛ در این رابطه 81هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که تغییری در این رابطه نسبت به بودجه 91 نمی‌بینیم. البته میزان صادرات کاهش یافته ولی از سوی دیگر ما شاهد افزایش قیمت ارز بودیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: بخش سوم درآمدها، تحت عنوان واگذاری مالی شکل می‌گیرد که 6هزار و 200 میلیارد تومان در این رابطه پیش‌بینی شده است؛ همچنین 27هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها پیش‌بینی شده و در کل سرجمع درآمدها 166هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 92 آمده است.

کاتب اضافه کرد: پیش‌بینی عملکرد سال 91 از بودجه عمومی دولت 103هزار میلیارد تومان بود که در قانون 144هزار میلیارد تومان آمده بود.بر این اساس ما 61 درصد رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد و 15.6 درصد هم نسبت به خود قانون در بخش درآمدها رشد داریم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: همچنین 15هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز در بودجه سال 92 درآمد پیش‌بینی شده است.

کاتب با اشاره به بخش مصارف در لایحه بودجه سال 92 گفت: در این بخش دو قسمت هزینه جاری و تملک‌دارایی و عمرانی در بودجه آمده است؛ پیش‌بینی هزینه جاری در سال 91 ، 90هزار میلیارد تومان بود اما در قانون بودجه 91،  101هزار میلیارد تومان داشتیم و پیش‌بینی قانون بودجه 90هزار میلیارد تومان بود.

نماینده مردم گرمسار گفت: در لایحه سال 92 ، 121هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری پیشنهاد شده که اگر به نسبت قانون این افزایش را ببینیم حدود 20.3 رشد داشته و اگر به نسبت پیش‌بینی عملکرد نگاه کنیم 34درصد رشد را نشان می‌دهد.

کاتب اظهار داشت: سطر اول هزینه‌ جاری ما یعنی بحث حقوق و دستمزد کارکنان در سال 91، 62هزار میلیارد تومان بود و در سال 92 ، 74هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ یعنی در لایحه 92، حدود 12هزار میلیارد تومان در این رابطه افزایش وجود داشته است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در صدا و سیما گفت که ما طی 7 سال دولت نهم و دهم حدود 800هزار نفر خروجی کارکنان تحت عنوان بازنشستگی و عناوین دیگر داشتیم؛ طبق آماری که از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داریم از سال 84 تا 90 تعداد کارکنانی که از دستگاه‌های دولتی خارج شدند 234هزار نفر است؛ اگر ما به قانون برنامه عمل کنیم و بخواهیم به ازای هر سه نفر یک نفر ورودی داشته باشیم دولت می‌تواند حدود 80 هزار نفر را جذب کند.

وی اضافه کرد: اینکه دولت اعلام کرد حدود 315هزار نفر را می‌خواهد جذب کند نشان می‌دهد که ما حجم دولت را کوچک نکرده‌ایم و همچنان حجم دولت بزرگ می‌شود که این می‌تواند به هزینه‌های جاری آسیب بزند.

کاتب ادامه داد: در بخش تملک‌ دارایی و عمرانی در قانون بودجه سال 91، 39هزار میلیارد تومان تصویب شده بود و در لایحه بودجه سال 92 این رقم به 37هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ پیش‌بینی عملکرد سال 91 ما 12هزار میلیارد تومان بود. بر این اساس رشد در این زمینه بسیار بالا بوده است.

کاتب اظهار داشت: در حال حاضر حدود هزار و 706پروژه نیمه‌تمام ملی داریم و نزدیک به 84هزار مورد هم پروژه نیمه تمام استانی وجود دارد؛ میانگین عمق بهره‌برداری از پروژه‌ها در حال حاضر به 9سال و 2ماه رسیده، در حالیکه پروژه‌های عمرانی زمانی اقتصادی است که میزان بیشتر از سه سال نباشد چرا که در این صورت باعث کاهش نرخ رشد ملی می‌شود که این به اقتصاد آسیب می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت از 700میلیارد در سال 91 به 2400میلیارد تومان در سال 92 رسیده و سود اوراق مشارکت سال 91، 48میلیارد تومان بوده که در سال 92 این رقم به 738 میلیارد تومان رسیده است که این به معنای افزایش هزینه‌های دولت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: ما از لحاظ محتوایی منتظریم ببینیم که مجلس چه تصمیمی می‌گیرد اما از نظر شکلی در سه ماهه اول سال 92 فاز دوم هدفمندی اجرا نمی‌شود چرا که ما قانونی نداریم.

وی اضافه کرد: دولت منابع هدفمندی یارانه‌ها را از 66هزار میلیارد تومان به 120هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 92 افزایش داده است.

کاتب ادامه داد: آنچه امروز باید به آن دقت کنیم این است که قانون هدفمند یارانه‌ها را به صورت کامل اجرا کنیم؛ رکودی که همراه تورم در بودجه 91 داشتیم بخشی از آن به دلیل هدفمندی یارانه‌ها بود که خودش را ظاهر کرد؛ مجلس باید به سمتی برود که هدفمندی به صورت کامل و جامع اجرا شود تا شاهد کاهش رکود و تورم باشیم.

کاتب اضافه کرد: مواد 6، 8، 11 و 7 قانون هدفمندی در سال گذشته اجرا نشد، در حالیکه اجرای این مواد از مطالبات اصلی واحدهای تولیدی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این نشست در خصوص لایحه سه دوازدهم پیشنهادی دولت اظهار داشت: آنچه در این لایحه پیشنهاد شده این است که 45هزار میلیارد طی سه ماه دولت درآمد و هزینه داشته باشد.

وی افزود: اگر این رقم را با 166هزار میلیارد تومان که سرجمع درآمدهای دولت در سال 92 است ببینیم باید بگوییم که این رقم حدود 3هزار میلیارد تومان بالاتر است؛ لایحه سه دوازدهم باید بر اساس عملکرد سال 91 به همراه افزایش حدود 20 درصدی حقوق کارکنان باشد یعنی این رقم باید به 35 هزار میلیارد تومان کاهش یابد وحتی اگر این رقم را بر اساس قانون بودجه 91 ببینیم با احتساب 20 درصد افزایش حقوق چیزی در حدود 38 هزار میلیارد تومان می‌شود.

کاتب در مورد نحوه بررسی بودجه در مجلس هم گفت: تا تاریخ 20 اسفند نمایندگان فرصت دارند پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند و تا 27 اسفند هم کمیسیون‌ها مکلفند که این پیشنهادات را بررسی و مصوبات را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند؛ البته کار کمیسیون تلفیق عملاً به سال 92 می‌افتد.

وی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه کمیسیون تلفیق 15 روز وقت دارد که این زمان 15 روز دیگر هم قابل تمدید است و بعد از آن بودجه به صحن علنی مجلس می‌آید.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت:‌ کلیات لایحه سه دوازدهم دولت روز یکشنبه در قالب دوفوریت در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شود و دو نفر موافق و دو نفر مخالف در رابطه با آن صحبت می‌کنند که بعد از تصویب به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود تا نمایندگان پیشنهادات خود را ارائه دهند و روز سه‌شنبه هم جزئیات این لایحه در صحن به تصویب می‌رسد.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =