زیارت اربعین از نگاه زائران/ ۷۰ درصد مسیر مهران را انتخاب کردند

بر اساس یک نظر سنجی ۷۰.۸ درصد از پاسخگویان مسیر مهران، ۱۹ درصد مسیر چذابه، ۷.۸ درصد مسیر شلمچه و ۱.۶ درصد مسیر خسروی را برای مسیر راهپیمایی اربعین انتخاب کرده اند.

به گزارش تهران نیوز ، طرح نظرسنجی از شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین با پرسشگری از چهارصد و پنجاه نفراز افراد ۱۵ سال به بالا در کشور در سال گذشته توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام شد. براساس یافته های این تحقیق ۵۷ درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند که اولین بار است در راهپیمایی اربعین شرکت کرده اند. ۵۸.۴ درصد از پاسخگویان نیز اعلام کرده اند که به جز راهپیمایی اربعین، قبلا برای زیارت به عتبات عالیات مشرف شده اند.

۱۱.۳ درصد از پاسخگویان مسیر هوایی را برای تشرف به این سفر انتخاب نموده بودند که از این میان، ۳۹.۱ درصد از پاسخگویان در فرودگاه مشکل خاصی نداشته اند؛ و همچنین ۸۸.۷ درصد از پاسخگویان از طریق زمینی به این سفر مشرف شده اند که در این میان ۵۱.۶ درصد از پاسخگویان با وسایل عمومی از شهر خود تا مرز را سفر نمودند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در بازگشت نیز به همین میزان مشابهت وجود داشته است. همچنین از میان کسانی که زمینی به این سفر مشرف شده بودند، ۴۸.۴ درصد با وسیلۀ شخصی خود و ۵۱.۶ درصد با وسایل عمومی سفر نموده اند. که ۴۹.۸ درصد از پاسخگویانی که از وسیله نقلیه عمومی برای این سفر از شهر خود تا مرز استفاده کرده بودند رضایت زیاد و بسیار زیادی داشته اند.

در قسمت دیگری از این نظرسنجی، توزیع پاسخگویان بر حسب مسیر راهپیمایی مورد ارزیابی قرار گرفت که طبق نتایج به دست آمده به ترتیب ۷۰.۸ درصد از پاسخگویان مسیر مهران، ۱۹ درصد مسیر چذابه، ۷.۸ درصد مسیر شلمچه و ۱.۶ درصد مسیر خسروی را برای مسیر راهپیمایی انتخاب کرده اند. و همچنین ۷۰.۳ درصد از پاسخگویان از مرز مهران، ۱۷.۸ درصد از مرز چذابه، ۱۰.۵ درصد از مرز شلمچه و ۱.۳ درصد از مرز خسروی وارد کشور شده اند.

در سؤالات دیگری از پاسخگویان در خصوص رضایت از حمل و نقل در کشور عراق(از مرز تا شهرهای زیارتی و بالعکس) نظرخواهی شده است که ۳۶.۴ درصد از پاسخگویان وضعیت حمل و نقل در داخل کشور عراق از مرز ایران تا شهرهای زیارتی خوب و خیلی خوب ارزیابی نموده اند، ۳۴.۷ درصد از پاسخگویان رضایت متوسط داشته اند. همچنین پاسخگویان میزان رضایت خود را از وضعیت حمل و نقل در کشور عراق از شهرهای زیارتی تا مرز ایران را ۳۴.۷ درصد متوسط و ۳۱.۲ درصد خوب و خیلی خوب اعلام کرده اند. همچنین ۴۴ درصد از پاسخگویان میزان هزینه های این سفر را متوسط و ۴۶.۴ درصد از پاسخگویان میزان هزینه های این سفر زیاد و خیلی زیاد توصیف کرده اند.

۶۷.۹ درصد از زائران گذرنامۀ خود را قبل از راهپیمایی اربعین دریافت کرده بودند، ۹۱.۷ درصد از پاسخگویان برای تشرف به کربلا برای حضور در راهپیمایی اربعین ویزا گرفته بودند، و همچنین ۸۴.۳ درصد از پاسخگویان فرایند دریافت ویزا را آسان تلقی کرده اند.

یکی دیگر از محورهای مورد پرسش این نظرسنجی حضور در سایر شهرهای زیارتی بوده است که پاسخگویان به صورت چند پاسخی می توانستند پاسخ خویش را ارائه دهند که در این میان ۹۹.۳ درصد از پاسخگویان به نجف اشرف، ۴۵ درصد از پاسخگویان به کاظمین و ۶۸.۸ درصد از پاسخگویان به سامرا مشرف شده اند.

یکی دیگر از محورهای مورد پرسش در این نظرسنجی ارزیابی پاسخگویان از مدیریت سفر بود. بنابر نتایج نظرسنجی، پاسخگویان میزان ۹۰.۸ درصد رضایت خود را از پذیرایی مردم عراق خوب و خیلی خوب ارزیابی نموده اند. ۶۰.۵ درصد از پاسخگویان عملکرد نیروهای ایرانی را در ساماندهی زائرین را خوب و خیلی خوب ارزیابی کرده اند و ۶۳ درصد از پاسخگویان به مقدار زیاد از مدیریت مرزها توسط مسئولین کشور در هنگام خروج اعلام رضایت نموده اند. ۵۹.۴ درصد از پاسخگویان ساماندهی زائرین در کشور عراق را خوب و بسیار خوب ارزیابی کرده اند. پیرامون بحث امنیت نیز ۷۴.۶ درصد از پاسخگویان نقش نیروهای ایرانی در جهت تأمین امنیت را خوب و خیلی خوب دانسته اند.

محور دیگری که  مورد پرسش این نظرسنجی قرارگرفته است درمورد مکان های مورد استفاده زائران برای استراحت در داخل شهرهای عراق بود که طبق نتایج بدست آمده ۴۲.۳ درصد از پاسخگویان از «موکب ها»، ۲۰.۶ درصد از «خانه های مردم عراق»، ۱۳.۶ درصد از «حسینیه ها و نمازخانه ها»، ۸.۱ درصد از «هتل ها و مسافرخانه ها»، ۱.۸ درصد از «فضای باز در خیابان ها و معابر» و ۱.۴ درصد از «فضای اماکن زیارتی» استفاده کرده اند.

در بخش دیگر این نظرسنجی از پاسخگویان دربارۀ نحوۀ برخورد هموطنان حاضر در پیاده روی اربعین با یکدیگر سؤال پرسیده شد که ۶۵.۳ درصد از پاسخگویان برخورد هموطنان با یکدیگر را در داخل کشور عراق خوب و خیلی خوب و ۲۲.۳ درصد نیز متوسط ارزیابی کرده اند. شایان ذکر است به عقیدۀ ۶۸.۱ درصد از افراد حاضر در این نظرسنجی، زائران ایرانی در این سفر دارای حال و هوای روحانی معنوی زیادی بوده اند.

یکی دیگر از محورهای مورد پژوهش این نظرسنجی مهم ترین مشکلات سفر از دیدگاه پاسخگویان بوده است که پاسخگویان به صورت چند پاسخی می توانستند پاسخ خویش را ارائه دهند، که طبق نتایج باید گفت که «حمل و نقل نامناسب در داخل عراق» ۳۱ درصد، مهم ترین مشکل زائران از دیدگاه پاسخگویان محسوب می شود. «عدم آشنایی به زبان عربی» ۲۴.۸ درصد، «حمل و نقل نامناسب در داخل کشور» ۱۵.۸ درصد، «مسائل شخصی مانند بیماری، خستگی و... » ۱۳.۹ درصد، «مسائل مربوط به مرز هنگام خروج» ۹.۲ درصد، «سختی پیاده روی» ۷.۷ درصد، «وضعیت تغذیه نامناسب در کشور عراق» ۵.۲ درصد و «مسائل مالی مانند گران بودن سفر» ۴.۵ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

پیام پیاده روی اربعین از دیدگاه پاسخگویان نیز محور دیگری بود که در نظرسنجی سال گذشته ایسپا مورد بررسی قرار گرفت که طبق نتایج بدست آمده «عظمت اسلام در مقابل دشمنان» با ۲۹.۸ درصد در رتبه اول قرار دارد و مهم ترین پیام پیاده روی اربعین از دیدگاه پاسخگویان محسوب می شود. «تقویت وحدت میان مسلمانان» تقربیا ۲۰.۶ درصد،   «اهمیت زیارت امام حسین علیه السلام» تقربیا ۱۴.۱ درصد، «مظلومیت کاروان اسرای کربلا» تقربیا ۱۳.۶ درصد و «نزدیک بودن ظهور امام زمان(عج)» تقربیا ۱۱.۱ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

طبق نتایج نظرسنجی، زائران هدف اصلی خویش از پیاده روی اربعین را به ترتیب «مشارکت در نمایش عظمت راهپیمایی اربعین حسینی» ۶۸ درصد، «زیارت جمعی و گروهی» ۲۳ درصد و نیز ۴.۸ درصد «زیارت کم هزینه» اعلام نموده اند. همچنین ۸۶ درصد از پاسخگویان معتقد بودند مراسم پیاده روی اربعین در تقویت پیوند میان دو ملت ایران و عراق تاثیر ویژه دارد.

  انتهای متن/ش

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =