روایت صهیونیستی از آوارگان یهودی خاورمیانه و شمال آفریقا، پایه و اساس توجیه کننده سناریوی صهیونیسم بین‌الملل برای پوشاندن مسئله آوارگان فلسطینی است.
به گزارش پايگاه خبري آفتاب ري به نقل از فارس، ادعای «آوارگان یهودی» کشورهای عربی سالهاست که در راستای اهداف صهیونیسم بین الملل، دستاویز سازمانهای صهیونیستی و برنامه های آنان شده است. روایت صهیونیستی از آوارگان یهودی خاورمیانه و شمال آفریقا، پایه و اساس توجیه کننده این برنامه ها است. در واقع مسئله آوارگان فلسطینی، یکی از مشکلات بزرگ رژیم صهیونیستی به شمار می آید، زیرا در صورت حل این معضل و بازگشت آوارگانی که طی اشغال فلسطین به ترک سرزمین شان وادار شده اند، موجودیت رژیم صهیونیستی به خطر افتاده و چیزی از آن باقی نمی ماند. بنابراین برای مقابله با این معضل، سناریوی «آوارگان یهودی» به دست صهیونیست ها کلید خورده است. این سناریو بر مبنای یک روایت ساختگی از مسئله آوارگان فلسطینی و یهودیان مناطق مختلف بنیاد گذاشته شده و ترویج می شود. -شیمون پرز، طلایه دار سناریوی آوارگان یهودی شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی یکی از اولین افرادی است که روایت صهیونیستی از آوارگان فلسطینی و آوارگان یهودی را مطرح کرد. وی ادعا می کند: «اعراب می گویند که اسرائیل مسئول بروز مشکل آوارگان فلسطینی است در حالیکه مسئولیت بروز این پدیده بر دوش رهبران عرب است چون آنها از اهالی منطقه هایی که به اشغال اسرائیل درآمده بود، خواستند تا مناطق جنگی را ترک کنند به این امید که جنگ را به سرعت به نفع خود پایان دهند، در نتیجه پس از پیروزی اسرائیل در جنگ ساکنین محلی همچنان در خارج از سرزمین هایشان اسکان گزیدند.» وی می افزاید: «در جریان جنگ استقلال در سال ۱۹۴۸ حدود ششصد هزار فلسطینی از اسرائیل گریختند اما به همین تعداد هم یهودیانی بودند که از کشورهای عربی آواره شدند و ما آنها را پذیرا شدیم.» پرز عنوان می کند که رژیم صهیونیستی به سرعت آوارگان یهودی کشورهای عربی را با حقوق شهروندی کامل پذیرفت، در حالیکه آوارگان فلسطینی همچنان در اردوگاههای پناهندگان نگهداری می شوند و غیر از اردن هیچ کشوری به آنها تابعیت نداده است. جالب توجه است که پرز به این مطالب اشاره نمی کند که یکی از اهداف رژیم صهیونیستی که از گذشته تا کنون مورد پیگیری است، افزایش جمعیت این رژیم بوده و برای این هدف، برنامه های مختلفی از جمله جذب یهودیان مناطق مختلف به فلسطین اشغالی در دست اجراست و در این راستا کمکهای گسترده ای توسط صهیونیست های تمام نقاط جهان به این رژیم سرازیر می شود. -برنامه‌های صهیونیسم بین‌الملل در راستای ترویج سناریوی «آوارگان یهودی» علم کردن آوارگان یهودی در مقابل آوارگان فلسطینی در منابع دیگری نیز دنبال شده است و در سالهای اخیر تأکید بیشتری نیز روی آن صورت گرفته است. برای نمونه در سایت «جمعیت تاریخی یهودیان رانده شده از مصر» ادعا شده است: «کوچاندن یهودیان از کشورهای عربی و سختی هایی که آنها برای مهاجرت به اسراییل کشیده اند، بخش فراموش شده تاریخ آوارگان در خاورمیانه است.» در گزارشی که این سازمان تهیه کرده، ادعا شده است: «هنگامی که سازمان ملل در نوامبر ۱۹۴۷ قطعنامه تقسیم فلسطین را تصویب کرد، اعراب، شورش علیه یهودیان در کشورهای خود را آغاز کردند، فروشگاهها، خانه ها و کنیسه های آنها را آتش زدند، صدها نفر از یهودیان را به قتل رساندند، هزاران نفر از آنها را زندانی کردند، حق مهاجرت از آنها گرفته و مهاجرت آنها به اسراییل ممنوع شد، حقوق شهروندی نیز از بسیاری از این یهودیان سلب شد و یهودیانی که سالها از نظر اقتصادی و بازرگانی در کشورهای عربی نفوذ داشتند، دارایی های خود را از دست دادند و حسابهای آنها در بانکها مسدود و دارایی آنها که بالغ بر میلیاردها دلار بود، مصادره شد.» همانطور که اشاره شد آنچه صهیونیسم بین الملل از مطرح کردن سناریوی «آوارگان یهودی» دنبال می کند، کمرنگ کردن موضوع آوارگان فلسطینی در بحران فعلی خاورمیانه است. آنها به این وسیله می خواهند موضوع آوارگان فلسطینی با بهره گیری از موضوع یهودیان کشورهای عربی، به فراموشی سپرده شود. برنامه هایی مانند درخواست غرامت برای آوارگان یهودی از کشورهای عربی، ثبت نام اینترنتی آوارگان یهودی در سال ۲۰۰۶ و اطلاق اصطلاحاتی مانند «مهاجران خاورمیانه» (The forgotten middle East refugee) و «یهودیان فراری داده شده از جهان عرب» (Jew fled Arab countries) به این افراد در این راستا قرار دارد. یکی دیگر از اقدامات صهیونیسم بین الملل به منظور پیگیری موضوع آوارگان فلسطینی و جهانی کردن آن تأسیس سازمانهایی مانند سازمان جهانی یهودیان کشورهای عرب (World organization of jew from arab countries=wojac) و سازمان اجرای عدالت برای یهودیان رانده شده از کشورهای عربی (Justic for Jews Arab Countries=JJAC) و سازمان یهودیان بومی خاورمیانه وشمال آفریقا (Jews lndigenous to the middle and north Africa) است. -سازمان‌های صهیونیستی؛ مبلغان گسترش سناریوی «آوارگان یهودی» سازمانهای صهیونیستی مذکور که در راستای گسترش سناریوی آوارگان یهودی در سطح جهانی به فعالیت مشغول هستند، مأموریت های ویژه ای بر مبنای مکان و منطقه نفوذ و نیز اهداف خاص دنبال می کنند. به عنوان نمونه سازمان یهودیان خاورمیانه و شمال آفریقا در معرفی خود اشاره می کند که یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی با هدف شناخت و حفظ فرهنگ نزدیک به یک میلیون یهودی میزراهی وسفاردی است که از سرزمین خود آواره شده اند. توضیحی که این سازمان صهیونیستی برای دلیل مهاجرت یهودیان خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه می دهد، هویت و اهداف این سازمان را روشنتر بیان می کند. این سازمان صهیونیستی در این باره عنوان می کند: «در حدود یک میلیون یهودی بومی خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه خلیج در اوایل قرن بیستم مجبور به ترک کشورهای خود شده اند. این یهودیان در مجموع به نام یهودیان سفاردی و میزراهی شناخته می شوند که فرهنگ و تاریخ غنی آنها در خطر فراموشی قرار گرفته است. سازمان یهودیان خاورمیانه و شمال آفریقا در بخشی به نام بررسی تاریخی، نحوه فرار این یهودیان را این گونه توضیح داده است: «از ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۰ یهودیان خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه خلیج، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اموال آنها مصادره شد و قربانی شدند. این فشارها به حدی رسید که مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند و تبدیل به «مهاجران فراموش شده» شدند. بیش از ۶۰ سال است که آوارگی، زیانهای مادی و هویتهای آسیب دیده آنها که موارد بارز نقض حقوق بشر است، مورد غفلت محافل دانشگاهی، سیاسی و اجتماعی و حقوق بشر قرار گرفته است.» جمع بندی اهمیت بسیاری که مسئله آوارگان یهودی برای صهیونیسم بین الملل دارد، موجب شده است که روز به روز اقدامات مرتبط با این موضوع بیشتر شده و فعالیتهای مختلف در این باره صورت گیرد. سناریوی «آوارگان یهودی» یکی از مهمترین این فعالیت ها به شمار می آید. سناریوی «آوارگان یهودی» که سازمانهای صهیونیستی درصددند آن را جهانی کرده و مورد مقبولیت افکار عمومی قرار دهند، اهداف خاصی را دنبال می کند. مهمترین این اهداف، کمرنگ کردن بحران آوارگان فلسطینی خاورمیانه پس از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی است. این روایت در پی آن است که افکار عمومی را مجاب کند که رژیم صهیونیستی در آواره شدن فلسطینی ها مقصر نیست و این امر به دلیل فراخوان رؤسای کشورهای عربی در جنگ اعراب و اسرائیل روی داده است، زیرا آنان از فلسطینی ها خواستند تا مناطق جنگی را به امید پیروزی زودرس در جنگ ترک کنند. در نتیجه آنچه منجر به آواره شدن آنها شده، شرایط جنگی موجود بوده است که برای یهودیان کشورهای عربی نیز رخ داده و آنها نیز مجبور به ترک سرزمینهای خود شده اند. بنابراین صهیونیسم بین الملل در پی آن است تا ثابت کنند مشکل آوارگان تنها مربوط به فلسطینی ها نیست و یهودیان نیز با این مشکل دست به گریبانند. ترویج این روایت می تواند مسئله آوارگان فلسطینی را به فراموشی سپرده و رژیم صهیونیستی را از پیامدهای بازگشت فلسطینی ها به سرزمین خود در امان نگاه دارد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =