عدم ورود زنان به زمینه های مختلف آثار نامطلوب اجتماعی در پی خواهد داشت

مشاور امور بانوان سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرد: نقش زنان در فرایند توسعه کشور باید به رسمیت شناخته شود و دیگر نمی توان از ورود زنان به زمینه های مدیریتی و سیاسی جلوگیری کرد زیرا آثار نامطلوب اجتماعی، فرهنگی برجای خواهد گذاشت.

به گزارش تهران نیوز ، به نقل از زنان خبر؛  ویدا آزاد مشاور امور بانوان سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به برگزاری کنگره زنان موفق عنوان کرد: بررسی برنامه‌های پنج ساله توسعه، نشان دهنده توجه مثبت مسئولان به این موضوع است زیرا در هر برنامه نسبت به برنامه پیشین توجه بیشتری به زنان، نیازها و سهم بسیار ثمربخش آنان در فرآیند توسعه شده است.
وی خاطرنشان کرد: هنوز هم بعضی خواهان تداوم نقش سنتی زنان هستند و با ایجاد مانع، تلاش در محدود کردن زنان دارند. هر چند زنان با مشارکت در سطوح گوناگون آموزشی و کسب مهارتهای لازم تلاش کردهاند میزان بهره مندی حقوق خود را افزایش دهند. مشاور امور بانوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بدیهی است که دیگر نمی توان از ورود زنان به زمینه های مدیریتی و سیاسی جلوگیری کرد زیرا آثار نامطلوب اجتماعی، فرهنگی برجای خواهد گذاشت و با بازماندن کشور از توسعه، در سطح جهانی از اعتبار ایران خواهد کاست. وی تاکیدکرد: هر چند زمان بسیاری سپری شده، اما هنوز هم می توان درباره راهبردهای موجود توسعه و به کارگیری زنان در فرایند توسعه با توجه به نیازهای کشور و اهمیت آن در سطح جهانی، در ارزش های اجتماعی و فرهنگی جامعه تجدید نظر کرد و با اتخاذ سیاستهای مناسب برای تأمین منافع بیشتر افراد جامعه و تغییر و تحکیم ساختار مناسب اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی اقدام کرد. وی گفت: باید زمینه های توانمند کردن زنان را با ایجاد فضای مطمئن برای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان، بیش از پیش فراهم کرد و با برطرف کردن موانع فرهنگی و تغییر قوانین،زمینه دستیابی آنان به برابری و عدالت فراهم شود؛ تا ایشان بتوانند به طور کامل در فرآیند سیاستگذاریهای همه جانبه زندگی خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مشارکت کنند زیرا توجه نکردن به مسائل زنان جز زیان به کشور و دورماندن از توسعه، نتیجه ای نخواهد داشت. آزاد ابراز امیدواری کرد که برگزاری رویداد بزرگ کنگره زنان موفق ایران بتواند تعادل سازی میان ساختار قدرت در بین دو جنس در دستگاه های اجرایی به واسطه تبعیض جنسیتی حاکم بر ساختار قدرت کمک کند اما باید بیان کرد بخش عمده ای از تبعیض جنسیتی موجود در ایران به دلیل عدم نادیده گرفتن برخی ویژگی های فیزیولوژیکی زنان است که مردان با قبول این تفاوت های جنسیتی است که می توانند عدالت را در میان دو جنس برقرار نمایند و با ارائه راهکارهای تخصصی و مؤثر معضلات در این حوزه را برای بانوان متخصص هموار کند. وی گفت: برای تحقق اهداف باید مردان را نیز به سوی این باور سوق دهیم که زنان توانایی ها و قابلیت هایی همسو با آنان دارند و با قبول این مهم بخش اعظم راه طی شده و ما به مقصد خود نزدیک تر خواهیم شد. آزاد افزود: امروزه تمامی صاحبنظران و مسئولان اجرایی به این نتیجه رسیدهاندکه سطح توسعه کشورها تابعی از شاخصهای کیفیت گروههای گوناگون جمعیتی آنهاست. در این میان، گروه جمعیتی زنان به دلیل ویژگی های آنان از نظر توانایی ها، مسئولیتها و به طورکلی کارکردهایی که در تسریع فرایند توسعه کشور میتواند به عهده داشته باشد؛ قابل توجه است. وی ادامه داد: در حال حاضر روند توسعه همه جانبه جوامع در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بیانگر نیازمندی مشارکت کامل زنان و فراهم آمدن فرصتهای لازم برای تبدیل توانایی های بالقوه آنها به کارکردهای بالفعل و بهرهمندی جامعه از این توانایی هاست. عضو کمیته هماهنگی کنگره زنان موفق ایران افزود: متأسفانه تبعیض جنسی، بسیاری از زنان را از رشد و شکوفایی استعداهایشان محروم کرده و کشور را از دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه باز داشته است. اعمال تبعیض ناروا بر مبنای جنس و نادیده گرفتن حقوق زنان که موجب پایمالی شخصیت، حیثیت، استعدادها و توانایی های زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور شده تا نقش زنان در فرایند توسعه به رسمیت شناخته نشود و در این راستا با مشکلاتی مانند نقصان آیندهنگری بعضی از مسئولان مواجه شود. وی گفت: تبدیل نیازمندیهای بالقوه زنان در عرصه فعالیتها و زندگی اجتماعی،اقتصادی و سیاسی، نیازمند ایجاد دگرگونی در نگرش اجتماعی به زنان و تحول تفکر حاکم بر نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور است. عضو شورای راهبردی کنگره زنان موفق ایران افزود: میزان مشارکت زنان در فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که از شاخصه های مهم توسعه همه جانبه است، مورد توجه سازمان ملل برای تعیین درجه توسعه یافتگی کشورهاست؛ این شاخصها بر مبنای گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در ایران بسیار پایین است که نشان دهنده ناکافی بودن توجه برنامه ریزان و مسئولان کشور به این موضوع است.
  انتهای متن/*

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =