محدودیت‌های ترافیکی ایام نوروز اعلام شد

پلیس راهور نیروی انتظامی با توجه به حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز ۹۶ و به منظور افزایش ظرفیت تردد در محورهای مواصلاتی، تسهیل در عبور و مرور و ارتقای ضریب ایمنی محدودیت های ترافیکی ایام نوروز از ۲۵ اسفند ما سال جاری تا ۱۴ فروردین ماه سال ۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش تهران نیوز؛  به نقل از پایگاه خبری پلیس راهورنیروی انتظامی، عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها و محورهایی که ضرورت ایجاب کند؛ ممنوع است. درتمام محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال خواهشد شد، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می شود که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند. تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در۱۳ فروردین ماه ۹۶ درتمام محورهای برون شهری کشور ممنوع است. پلیس راهور ناجا با اشاره به عملیات اجرایی در محور کرج – چالوس، اعلام کرد، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است، همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز بعد روزهای پنج شنبه و جمعه - ۲۶ و ۲۷ اسفند ماه- از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ همان روز تا ۰۶:۰۰ صبح روز بعد از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه است. تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ های ۴ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه تا ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز بعد از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ همان روز تا ۰۳:۰۰ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود. همچنین در محور هراز، تردد انواع تریلر در محورهرازکماکان ممنوع است، تردد انواع کامیون و کامیونت ازساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه - ۲۵ اسفندماه - تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد ششم فروردین ماه و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح ۱۰ فروردین ماه تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد ۱۵ فروردین ماه از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است. تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ های ۴ ، ۵ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعدی از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز بعد در تاریخ های مورد اشاره از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء)‌ بصورت یکطرفه خواهد بود. در محور فیروز کوه تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه - ۲۶ اسفندماه- تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه - ششم فروردین ماه- و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ دهم فروردین ماه سال ۹۶ تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سه شنبه - ۱۵ فروردین ماه- از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است. در آزاد راه کرج – قزوین، تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر شرق به غرب از ساعت ۱۰ تا ۲۴ تاریخ - ۲۷ اسفندماه- و از ساعت ۰۶:۰۰صبح تا ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفند ماه و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ تاریخ- ۱۴ فروردین ماه- از مسیر غرب به شرق ممنوع است. در محور قدیم قزوین – رشت تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و نیز ۴ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع است. در محور قدیم ساوه - همدان تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه از محورهای فوق ممنوع است. در محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل – سرچم، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین ۱۱ ، ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای اردبیل – سراب، اردبیل – خلخال،تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۱۱ و ۱۲ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار، مشهد- تربت حیدریه، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ تا ساعت ۲۲:۰۰ تاریخ ۲۶ اسفندماه و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین تاریخ های ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محور گلوگاه – گرگان- جنگل گلستان- چمن بید، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ تا ساعت ۲۲:۰۰ مورخ ۲۶ اسفندماه و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰ تاریخ های ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. محورهای بانه – سقز- سنندج و مریوان – سنندج، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ و ۳۰اسفندماه امسال و همچنین تاریخ های ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای دیهوک – کرمان، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۲۳:۰۰ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز بعد تاریخ های ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین تاریخ های ۴ و ۱۲ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای یزد – طبس؛ تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰تا ساعت ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین تاریخ های ۴ و ۹۶/۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است. در محور شیروان – بجنورد- چمن بید – جنگل گلستان، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ تا ساعت ۲۲:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تاریخ های ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای اصلی استان بوشهر، تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۸:۰۰ تاریخ ۲۶ اسفندماه تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۱۴ فروردین ماه در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع است. در محورهای پل دختر – اسلام آباد و پلدختر – اندیمشک، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۶ ، ۲۷ و ۲۹ اسفندماه و همچنین تاریخ های ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای یاسوج – اصفهان، یاسوج – بابا میدان ، گچساران – باشت، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۹ و ۳۰ اسفندماه همچنین تاریخ های ۱ و ۱۲ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای سلفچگان – قم، جاده قدیم کاشان – قم، آزادراه کاشان – قم، جاده قدیم تهران – قم، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴:۰۰ تاریخ های ۴ و ۱۲ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای بندرعباس – سیرجان ، انار – شهربابک، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ اسفندماه و همچنین تاریخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای سیرجان – بافت، جیرفت – بندرعباس، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ مورخ ۹۶/۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است. در محور گچساران – بهبهان – رامهرمز، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین تاریخ ۹۶/۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است. در محور ایذه – شهرکرد، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین تاریخ های ۱۲ و ۱۴ فرودین ماه در محورهای فوق ممنوع است. تردد تمام اتوبوس های کاروان راهیان نور از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۸ تا پایان تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشک – خرم آباد- الیگودرز – اصفهان – شهرکرد بعنوان مسیر جایگزین تعیین می شود. در محور جیرفت – بم – کرمان، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۲ در محور فوق ممنوع است. در محور زابل – زاهدان، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰ تاریخ های ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین ۹۶/۰۱/۱۴ از محور فوق ممنوع است. در محورهای اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه، لردگان – یاسوج تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین تاریخ های ۴ ، ۵ ، ۱۲ و ۹۶/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است. در محورهای نائین – خور – طبس، نائین – جندق - دامغان، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۲۳:۰۰ تا ساعت ۰۶:۰۰ روز بعد در تاریخ های ۲۹ و ۳۰اسفندماه و همچنین تاریخ های ۵ ، ۶ و ۹۶/۰۱/۱۲ در محورهای فوق ممنوع است. در محور بجنورد - اسفراین، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۲:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین تاریخ ۹۶/۰۱/۱۴ در محور فوق ممنوع است. در محورهای شیراز – نورآباد- گچساران ، شیراز – کازرون – بوشهر، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ های ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ اسفندماه و همچنین تاریخ های ۴ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. در محدودیت حمل و نقل محمولات ترافیکی ، حمل و نقل محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت ۱۴۰۰ تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ تا ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۰۶ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ تاریخ ۹۶/۰۱/۱۰ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح تاریخ ۹۶/۰۱/۱۵ ممنوع است. برای تاریخ های ۶ ، ۷ ، ۸ و ۹ فروردین ماه صرفا برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مراجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می شود. در محدودیت خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی، ورود و تردد تمام خودروهای ترانزیت مواد سوختی در داخل کشور از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه - ۲۶ اسفندماه- تا ساعت ۰۷:۰۰ روز یکشنبه - ششم فروردین ماه- و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ - ۱۱ فروردین ماه- تا ساعت ۲۴:۰۰ - ۱۴ فروردین ماه- ممنوع است. خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال ۱۳۹۶ صرفا در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود. در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استانها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه، روسای قرارگاههای پلیس راه استان با هماهنگی پلیس راه ناجا و به صورت مقطعی و منطقه ای با در نظر گرفتن فرصت کافی برای اطلاع رسانی تصمیمات مقتضی اتخاذ می کند. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۱۲۰و ۸۸۲۵۵۵۵۵ (ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است. انتهای پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 12 =