به گزارش رویداد ، اظهار نظر های محمد خضریان فعال جنبش دانشجویی به این شرح می باشد:  دشمن در جنگ نرم به دنبال تغییر ارزشهای ما است ورسانه اعم از رادیو،تلویزیون و.....جزء ابزارهای آنان است هر چقدر مسئولین در این زمینه با تمام نیرو وارد اعم از نظامی، فرهنگی، هنری و....وارد می شوند شکست می خورند بخاطر همین تغییر ارزش است . ارزش ها به سه دسته ارزش بالادستی، میان دستی،پایین دستی تقسیم می شوند.ارزش بالادستی معیاری برای سنجیدن تمامی ارزش ها است بعارت دیگر تمامی ارزش ها را با این معیار می سنجند به این ارزش "ارزش مادر" می گویند.

در غرب ارزش مادر "ارزش آزادی" است وتمامی ارزش ها اعم از سیاست ،فررهنگی ،اقتصادی و.... با این ارزش سنجیده می شود. در کشور ما ارزش مادر "معنویت" است و تمامی ارزش ها با ایت ارزش سنجیده می شود. بعنوان مثال بعد از آزاد سازی خرمشهر در 3خرداد 1360 با وجود حضور فراوان رزمندگان و فرماندهان در این آزادسازی امام (ره) فرمود: "خرمشهر را خدادآزاد کرد". در دوران سازندگی ثروت بعنوان ارزش مادر شناخته شد چون کشور نیاز به سازندگی داشت پس ثروتمند ارزشمند شد ارزش مادر ما از خارج نابود نمی شوند بلکه ازداخل در حال نابودی است زمانی که مسئولین ما دم از یک ارزش بزنند ولی به آن عمل نکنند ارزش مادر ما نابود می شود بعنوان مثال مسئولی دم از ارزش ساده زیستی بزند ولی به آن پایبند نباشد ارزش ما نابود می شود وسبب بروز این عریان گری ها در کشور می شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =