به نقل از عمارنامه :آقای احمدی نژاد که روز سه شنبه دوم آبان در جمع انجمن‌های علمی ایران صحبت می‌کرد، با اشاره به صحبت ‌های یکی از سفرای مقیم ایران در مراسم بزرگداشت حافظ گفت: "برخی از سیاست ‌ها و سیاستمداران، فرهنگ و انسانیت ما را به گروگان گرفته اند و نمی گذارند ارتباطات برقرار شود". محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفته است که پیشنهاد برقراری ارتباط مستقیم هوایی بین تهران و نیویورک را مطرح کرده، اما افزوده که "برخی ها در داخل [ایران] با این چیزها مخالفت هستند و می‌دانم که چرا موافقت نکردند". به گزارش رسانه ایران، آقای احمدی نژاد که روز سه شنبه دوم آبان در جمع انجمن‌های علمی ایران صحبت می‌کرد، با اشاره به صحبت ‌های یکی از سفرای مقیم ایران در مراسم بزرگداشت حافظ گفت: "برخی از سیاست ‌ها و سیاستمداران، فرهنگ و انسانیت ما را به گروگان گرفته اند و نمی گذارند ارتباطات برقرار شود". به گفته ی وی، "کسانی که نمی گذارند ارتباطات انسانی برقرار شود، می ‌دانند که با برقراری این ارتباطات، آنها جایگاهشان را از دست می‌ دهند." آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت که ایران باید به سمت "خودباوری حقیقی برآمده از اندیشه ی توحیدی" برود، و تعریفی که فردوسی از ایران کرده است را به عنوان نمونه مورد نظر خود معرفی کرد. رئیس جمهور ایران گفت: "فردوسی حکیم عظیمی بود که فشارها بر او زیاد بود. البته خوب است که تحت فشار بود، زیرا اگر در آن دوره از او تجلیل می‌کردند، کار او عبث بود و ارزشی نداشت." آقای احمدی نژاد افزود: "ملت ایران از پیش به استقبال تحولات بشری می‌رفته و از این تحولات استقبال می‌کرده، اما در ۲۰۰-۳۰۰ سال اخیر یک فریب تاریخی ایجاد شده و کسانی به اسم جانشینی پیامبر، اقداماتی ظالمانه و جهانگشایی‌ هایی را انجام دادند." او همچنین با تأکید بر نقش فردوسی در احیای هویت تاریخی ایرانیان، گفت "کسانی که می‌ گویند فردوسی با زنده کردن هویت ایران ضد اسلام است، کوته بین اند."   http://www.ammarname.ir/link/18475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =