به گزارش رویداد،این روزها آگاهی و شناخت درحوزه های مختلف به مهمترین مسائل جامعه تبدیل شده به اندازه ای که در روزهای گذشته نمایشگاه نه فقط محدود به عده ای خاص بلکه پذیرای عموم مردم شده بود. سهم بزرگی از این جمعیت متعلق به جوانان بود که با دغدغه های خود درعرصه های مختلف مشغول بودند. با این حال حضور تعدادی از دستفروشان در داخل نمایشگاه موجب تعجب بسیاری از افراد شده بود. افرادی که با عبورشان از کنار غرفه ی ما  واژه هایی چون کودکان کار، وضعیت اقتصادی، رفاه اجتماعی، اقدامات مسئولین، ترویج بزه و بسیاری از موضوعات دیگر را برای چندمین بار در ذهن مان مرور می کردند. رونق نمایشگاه بیش از هر چیز به تکثر غرفه های موجود بود، هر چند تعدادی از غرفه ها صرف اعلام حضور نقش پررنگی نداشتند. مجموعه های قدیمی از همشهری به عنوان پرتیراژترین روزنامه تا کیهان به عنوان قدیمی ترین موسسه مطبوعاتی کشور، در کنار خود حجم انبوهی از رسانه هایی را تجربه می کردند که با ایده های جدید و سبک های تازه به رقابت مشغول بودند. در کنار مهارت خاص خبرنگاران برای جذب میهمان، تبلیغات جایگاهی ویژه داشت. از تبلیغات بادکنکی همشهری گرفته، تا رنگ آمیزی صورت کودکان و بسته های خبری سایر غرفه ها. این حرکت حجم انبوهی از سرمایه کاغذی را شکل داد که تولید بی رویه آن در برخی غرفه ها، نشانی از نادیده گرفتن موضوعی چون اصلاح الگوی مصرف بود. بهره مندی از نعمت فضای مجازی در عصر گرانی کاغذ! موضوعی بود که در نمایشگاه بیش از پیش نادیده گرفته شده بود. با وجود رویکرد تخصصی نمایشگاه به حوزه مطبوعات، پربازدیدترین غرفه ها را به ترتیب مجله خیاطی کوک، روزنامه ورزشی پرسپولیس و هفته نامه خانواده سبز تشکیل می دادند.اگر چه نشریات تخصصی، مخاطبان خود را در کنارشان می دیدند اما توجه اکثریت حاضر به نشریات عامه پسند امری کاملا محسوس بود. شاید که در عصر گسترش ارتباطات، تولید حجم انبوهی از اطلاعات سطحی بدون عمق نیاز جامعه امروز را شکل می دهد. نیازی که در پس غفلت ها، دربرگیرنده مجموعه ای از سبک های ارزشی متفاوت شده است. فروش نشریات و مجلات هم مانند سایر نمایشگاه ها، خصلتی فروشگاهی به مطبوعات بخشیده بود. با این وجود علاوه بر رقابت برسر تهیه نشریات عامه پسند، رقابت غرفه های دیگر هم قابل تأمل بود. از نشریه تخصصی مهرنامه که مصاحبه با داریوش شایگان، توافق با مدرنیته و ... را روی جلد آثار خود تعریف می کرد تا "شهدای ایران" که چرایی قطع رابطه با آمریکا را موضوع برنامه خود کرده بود. این بار نمایشگاه مطبوعات نیز" جلوه حجاب" را دربین غرفه داران نمایشگاه تجربه کرد. اگر چه وجه تخصصی نمایشگاه تا حدود زیادی مانع شکل گیری فضای جلوه گری ها بود، با این وجود بودند کسانی که با ظاهر نامتعارف خود، فضای نمایشگاه را به سمت رفتارها و ظواهر ناهنجار سوق می دادند. منتقدان برآنند که حرکت به سمت فرهنگ حجاب با شعار و عملکردی چون "جلوه حجاب"، سطح حجاب کامل را تنزل بخشیده است. اینجا، انتهای سالن 16، خانه کوچک رویداد با عزم و اراده بزرگ ساکنان آن بود. همان رسانه ای که در طول یک سال فعالیت خود طعم فیلترینگ را چندین بار چشید. "رویدادی" که در طول این چند روز انتقادات زیادی شنید و با حضور میهمانان بسیار به حجم تجربه های خود افزود. رامین مهمانپرست، علا الدین بروجردی، حسن عابدینی، محمدصادق کوشکی، صادق زیبا کلام، بهمن شریف زاده، خانواده شهید احمدی روشن، جواد هاشمی و بسیاری از میهمانان دیگر را در کنار خود تجربه کرد. از دغدغه های خود گفتیم و از مسئولین و کارشناسان در این باره شنیدیم و اکنون با عزم و اراده، مسیر پیش روی را با همتی مضاعف در پیش گرفته و در کنار سایر رسانه های برآمده از فرهنگ انقلاب قاطعانه پیش می رویم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =