معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي از تازه ترين پيگيري هاي استان براي رفع موانع ثبت جهاني منطقه تاريخي توس خبر داد و چنانچه او عنوان کرده است جابه جايي دکل هاي منظر حريم توس ۲۵ميليارد تومان هزينه در بردارد.
به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری به نقل از خراسان، محمدحسن واحدي با اشاره به تلاش هاي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان در خصوص ثبت جهاني اين شهر تاريخي، اظهار کرد: با توجه به اينکه مانع اصلي ثبت اين اثر، وجود دکل هاي فشار قوي در پشت آرامگاه حکيم فرزانه توس مي باشد، براي رفع اين مشکل جلسات متعدد کارشناسي، بازديدهاي ميداني و همچنين چند جلسه در سطح مديريت عالي استان برگزار شده است. به گزارش روابط عمومي استانداري خراسان رضوي، وي با بيان اين که دکل هاي ياد شده مربوط به خط انتقال ۴۰۰ کيلو ولت ايران - ترکمنستان مي باشد، ادامه داد: به دليل تعهدات بين المللي، امکان بي برق شدن آن وجود ندارد و مي بايست با اجراي طرح جايگزين پس از برق دار شدن خط جديد، نسبت به جمع آوري خط موجود اقدام کرد. دکل ها تغيير مسير مي دهد واحدي اعلام کرد: با بررسي هاي به عمل آمده و با توجه به توپولوژي خاص ناحيه شهر تاريخي توس، تنها روش حذف اين دکل ها از حريم منظري اين شهر، تغيير مسير انتقال مي باشد. وي افزود: در آخرين جلسه برگزار شده بدين منظور، مقرر شد اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ظرف مدت مشخص شده با هماهنگي نماينده سازمان ميراث فرهنگي در ثبت جهاني، امکان ثبت اين اثر با تعهد اجراي گزينه کارشناسي پيشنهادي را بررسي و اعلام نتيجه کند.واحدي به اين نکته نيز اشاره کرد: برآورد تقريبي هزينه تغيير مسير انتقال با احتساب تحصيل حريم ۲۵ميليارد تومان مي باشد که براي تامين اعتبار مورد نياز اين پروژه، مي بايست نامه مشترکي از سوي ميراث فرهنگي و برق منطقه اي به انضمام مستندات لازم به استانداري ارائه شود تا با امضاي استاندار، تقديم رئيس جمهور شود و در صورت تامين اعتبار، امکان اجراي پروژه جابه جايي دکل ها و پاکسازي حريم منظري شهر تاريخي توس فراهم خواهد شد. معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي با اشاره به مصوبه شوراي برنامه ريزي استان مبني بر شناخته شدن منطقه توس به عنوان ناحيه منفصل شهر مقدس مشهد، گفت: اين مصوبه هم اکنون براي تاييد به شوراي عالي شهرسازي کشور ارسال شده و پس از تاييد اين شورا، مي بايست از سوي شهرداري مشهد عملياتي شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =