کد خبر 747615
۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۴
برنامه پخش زنده فوتبال امروز ۷ آذر

برنامه کامل مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر به ترتیب زیر است.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، برنامه کامل مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر به این ترتیب است:

مرحله گروهی
۲۹ آبان
قطر ۱ - ۱ اکوادور، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۳۰ آبان

انگلیس ۶ - ۲ ایران، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه)
سنگال ۰ - ۲ هلند، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
آمریکا ۱ - ۱ ولز، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

۱ آذر
آرژانتین ۱ - ۲ عربستان، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)
دانمارک ۰ - ۰ تونس، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
مکزیک ۰ - ۰ لهستان، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
فرانسه ۴ - ۱ استرالیا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)

۲ آذر
مراکش ۰ - ۰ کرواسی، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه البیت)
آلمان ۱ - ۲ ژاپن، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)
اسپانیا ۷ - ۰ کاستاریکا، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
بلژیک ۱ - ۰ کانادا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

برنامه پخش زنده فوتبال و مسابقات ورزشی امروز ۷ آذر

۳ آذر
سوئیس ۱ - ۰ کامرون، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
اروگوئه ۰ - ۰ کره جنوبی، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
پرتغال ۳ - ۲ غنا، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
برزیل ۲ - ۰ صربستان، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۴ آذر
ولز ۰ - ۲ ایران، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
قطر ۱ - ۳ سنگال، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
هلند ۱ - ۱ اکوادور، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه خلیفه)
انگلیس ۰ - ۰ آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۵ آذر
تونس ۰ - ۱ استرالیا، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
لهستان ۲ - ۰ عربستان، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
فرانسه ۲ - ۱ دانمارک، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
آرژانتین ۲ - ۰ مکزیک، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۶ آذر
ژاپن ۰ - ۱ کاستاریکا، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
بلژیک ۰ - ۲ مراکش، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
کرواسی ۴ - ۱ کانادا، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)
اسپانیا ۱ - ۱ آلمان، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)


۷ آذر
کامرون - صربستان، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
کره جنوبی - غنا، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
برزیل - سوئیس، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
پرتغال - اروگوئه،‌ ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۸ آذر
هلند - قطر، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه البیت)
اکوادور - سنگال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)
ولز - انگلیس، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
ایران - آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)

۹ آذر
تونس - فرانسه، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
استرالیا - دانمارک، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
لهستان - آرژانتین، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
عربستان - مکزیک، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۱۰ آذر
کرواسی - بلژیک، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
کانادا - مراکش، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
ژاپن - اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه)
کاستاریکا - آلمان، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۱۱ آذر
کره جنوبی - پرتغال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
غنا - اروگوئه، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
کامرون - برزیل، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)
صربستان - سوئیس، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)

مرحله یک هشتم نهایی
۱۲ آذر
بازی چهل‌ونهم: صدرنشین گروه A - تیم دوم گروه B، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه خلیفه)
بازی پنجاهم: صدرنشین گروه C - تیم دوم گروه D، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

۱۳ آذر
بازی پنجاه‌ودوم: صدرنشین گروه D - تیم دوم گروه C، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
بازی پنجاه‌ویکم: صدرنشین گروه B - تیم دوم گروه A، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۱۴ آذر
بازی پنجاه‌وسوم: صدرنشین گروه E - تیم دوم گروه F، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
بازی پنجاه‌وچهارم: صدرنشین گروه G - تیم دوم گروه H، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)

۱۵ آذر
بازی پنجاه‌وپنجم: صدرنشین گروه F - تیم دوم گروه E، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
بازی پنجاه‌وششم: صدرنشین گروه H - تیم دوم گروه G، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

مرحله یک چهارم نهایی
۱۸ آذر
بازی پنجاه‌وهفتم: برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)
بازی پنجاه‌وهشتم: برنده دیدارهای ۵۳ و ۵۴، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

۱۹ آذر
بازی پنجاه‌ونهم: برنده دیدارهای ۵۱ و ۵۲، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)
بازی شصتم: برنده دیدارهای ۵۵ و ۵۶، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)

مرحله نیمه نهایی
۲۲ آذر
بازی شصت‌ویکم: برنده دیدارهای ۵۷ و ۵۸، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۲۳ آذر
بازی شصت‌ودوم: برنده دیدارهای ۵۹ و ۶۰، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

رده‌بندی
۲۶ آذر
بازی شصت‌وسوم: دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)

فینــال
۲۷ آذر
بازی شصت‌وچهارم: دیدار فینال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

* تمامی مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ از شبکه سه سیما پخش خواهند شد.

منبع: خبرورزشی

انتهای پیام/

کد خبر 747615

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =